Tag:Augustowskie Projekty Edukacyjne

Augustowskie Projekty Edukacyjne

9 miesięcy temu / 0 comments

Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza nauczycieli augustowskich szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto do składania wniosków o przyznanie grantów na realizację Augustowskich Projektów Edukacyjnych w 2019 r. W celu wspierania rozwoju edukacji w Mieście Augustów Burmistrz Miasta Augustowa ustanawia granty na realizację projektów edukacyjnych, których celem jest: wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży i nauczycieli, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, inspirowanie szkół do rozszerzania oferty zajęć pozaszkolnych służących rozwijaniu, indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów, jak również organizujących czas wolny, inspirowanie szkół do rozwoju edukacji, sportu, kultury i dziedzictwa regionalnego, stymulowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży zdolnej i utalentowanej, inspirowanie nauczycieli do rozwijania … więcej >