Tag : #Ptasia grypa

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM GRYPY PTAKÓW

9 miesięcy temu / 0 komentarze

W Augustowie zostały potwierdzone dwa przypadki grypy ptaków H5N8 u łabędzi. Służby weterynaryjne podjęły odpowiednie działania, a sytuacja jest monitorowana w sposób ciągły.  Mając na uwadze ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa podlaskiego, nastąpiła mobilizacja pod kątem zgłaszania odnalezionych padłych ptaków.  W przypadku odnalezienia padłych, dzikich ptaków, należy niezwłocznie przekazywać informacje do powiatowych lekarzy weterynarii.  Ponadto Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku poinformował, iż do dnia 3.03.2021 r. nie odnotowano przypadków zakażeń wirusem grypy ptaków (podtyp H5N8) u ludzi na terenie województwa podlaskiego i w Polsce. W związku z powyższym zagrożenie dla zdrowia mieszkańców jest niskie.  Biorąc jednak pod uwagę fakt, że na świecie znane są pojedyncze przypadki złamania bariery gatunkowej /w jednym kraju/ i przeniesienia w/w wirusa na człowieka- należy zachować następujące zasady bezpieczeństwa:                                 unikać kontaktów z drobiem i dzikim ptactwem oraz przedmiotami, na których występują ślady ptasich odchodów, szczególnie zwrócić uwagę na dzieci, nie karmić dzikiego ptactwa, w przypadku zauważenia padłego ptaka nie wolno się do niego zbliżać ani w szczególności, dotykać i należy niezwłocznie powiadomić Inspekcję Weterynaryjną … Czytaj cały artykuł

STREFA ZAKAZU DOSTĘPU DO BRZEGÓW NETTY W AUGUSTOWIE ZOSTANIE ROZSZERZONA AŻ DO SANATORIUM „PAŁAC NA WODZIE”

9 miesięcy temu / 0 komentarze

Spowodowane jest to wykryciem tam wirusa ptasiej grypy u kolejnych łabędzi. Wcześniej ogrodzono brzegi rzeki po drogiej stronie mostu oraz cały Kanał Bystry. Powiatowy lekarz weterynarii Marek Pirsztuk podkreśla, że nie można przewidzieć, kiedy … Czytaj cały artykuł

INFORMACJA PPIS WS. POTWIERDZENIA PRZYPADKU AH5N8 NA TERENIE AUGUSTOWA

9 miesięcy temu / 0 komentarze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w związku z wystąpieniem potwierdzonego przypadku wirusa A/H5N8/ ptasiej grypy u łabędzia na terenie Augustowa zaleca ostrożność i przestrzeganie poniższych wskazówek: – unikajmy miejsc bytowania dzikiego ptactwa, – … Czytaj cały artykuł

PTASIĄ GRYPĘ STWIERDZONO U MARTWEGO ŁABĘDZIA NA RZECE NETTA W AUGUSTOWIE

9 miesięcy temu / 0 komentarze

Dziś do naszej redakcji wpłynęło zapytanie na temat grodzenia taśmą brzegów rzeki Netta – co jest tego powodem, zapytał Czytelnik? Na miejscu stwierdziliśmy, że faktycznie ścieżka pieszo rowerowa po obu stronach rzeki Netta jest … Czytaj cały artykuł

Skip to content