11 lutego 2020

OGŁOSZENIE O WZNOWIENIU XIX SESJI RADY  MIEJSKIEJ 

2 miesiące temu / 0 comments

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w związku ze stwierdzeniem braku quorum w trakcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie, zgodnie § 15 ust. 2 Statutu Miasta Augustowa podjęłam decyzję o przerwaniu obrad, wyznaczając termin wznowienia XIX sesji Rady  Miejskiej na dzień 11 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 9.00. Z poważaniem Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie /-/ Alicja Dobrowolska https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/233/rada-miejska-w-augustowie.htm