„Dialog pokoleń. Suwalszczyzna. Powiat Augustowski”

Zaproszenie na promocję książki

Jesteśmy na progu wiedzy

o naszym narodowym języku,

ale nie przekroczymy tego progu,

jeśli szeroki ogół nie uświadomi

sobie przy dobrej woli

konieczności i wykonania pracy

powszechnej w tej dziedzinie.

Stefan Żeromski, Snobizm i postęp

Towarzystwo Kultury Języka
Narodowe Centrum Kultury

Starosta Augustowski

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie

mają zaszczyt zaprosić

na promocję książki DIALOG POKOLEŃ. SUWALSZCZYZNA. POWIAT AUGUSTOWSKI”


która odbędzie się
13.06.2018 r. o godz.10.00
w
auli II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie

im. Polonii i Polaków na Świecie,

al. Kard. Wyszyńskiego 1,

16 – 300 Augustów

Dialog pokoleń to ogólny tytuł wielotomowej serii prac zbiorowych, poświęconej ocalaniu od zapomnienia gwary i tradycyjnej kultury mieszkańców wsi, głównie w Polsce północno-wschodniej. Na treść tomów, obejmujących kolejne powiaty Warmii i Mazur, Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny, składają się fragmenty prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych, pisanych w różnych okresach głównie pod moim [prof. Barbary Falińskiej] kierunkiem, badania własne studentów na zaliczenie wykładu, a także eksploracje terenowe, przeprowadzane przez dialektologów, nauczycieli i uczniów współpracujących z Sekcją Gwaroznawczą Towarzystwa Kultury Języka, biorących udział w obozach lub warsztatach wakacyjnych.

(z Wprowadzenia do książki)

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie od 2017 roku uczestniczy w projekcie Dialog pokoleń, zorganizowanym przez Towarzystwo Kultury Języka w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Celem projektu jest ocalanie od zapomnienia resztek gwary, która zachowała się jeszcze w języku najstarszych mieszkańców polskich wsi. Wszystkie działania służą temu, by ocalić język, który powoli niestety odchodzi w zapomnienie. Wynika to z prostego, choć smutnego faktu, że ludzi mówiących gwarą jest coraz mniej. Dlatego „Dialog pokoleń” to projekt służący dokumentowaniu przeszłości językowej, co powinno być obowiązkiem każdego człowieka. W ten sposób ocalamy bowiem część naszego dziedzictwa narodowego – tego związanego z naszą „małą ojczyzną”. Badania dialektologiczne prowadzone przez uczniów II LO w Augustowie przyczyniły się także niewątpliwie do zacieśnienia relacji z babciami i dziadkami, poznania historii ich życia, zainteresowań, specyfiki pracy na wsi, jak również kultury ludowej, a przede wszystkim do utrwalenia bogatej spuścizny językowej, dostarczając bezcennej wiedzy dla przyszłych pokoleń. Efektem między innymi tych działań jest wydana książka.

(i)

Zostaw komentarz

Twój adres e mail nie zostanie opublikowany