W piątek, 26 kwietnia br. Społeczna Komisja Mieszkaniowa rozpatrzyła wnioski o przydział lokalu mieszkalnego, socjalnego i o zamianę złożone w 2018 r. oraz zaktualizowała wnioski umieszczone na listach na lata 2018/2019.

Projekty list są udostępnione wnioskodawcom przez okres 21 dni od dnia ogłoszenia o ich sporządzeniu w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Nowomiejska 41 (budynek szkoły), pokój nr 08 (nr tel. 87 615 62 04).

W tym czasie można składać uwagi i zastrzeżenia.

urzad.augustow.pl