Dekret przewiduje połączenie w jedną istniejące wcześniej dwie strefy – Grodno i Brześć oraz okolice Puszczy Białowieskiej i Kanału Augustowskiego.

Dodatkowo w obwodzie grodzieńskim do ruchu bezwizowego włączono pięć rejonów – berestowicki, wołkowyski, werenowski, lidzki i szczuczyński, a dotychczasowych 12 przejść na granicy polsko-białoruskiej i litewsko-białoruskiej, objętych ruchem bezwizowym, dodano jeszcze dwie – w Bieniakoniach (Soleczniki-Litwa) i Berestowicy (Bobrowniki-Polska). Na obszarze strefy bezwizowej turyści z 73 państw, w tym Polski będą mogli przebywać do 15 dób.

Oprócz „lądowego” ruchu bezwizowego na zachodzie kraju, całą Białoruś będzie można odwiedzić bez wiz (z możliwością pobytu do 30 dni) pod warunkiem wjazdu i wyjazdu z tego kraju przez lotnisko w Mińsku.

Nowy dekret wejdzie w życie po trzech miesiącach od oficjalnej publikacji i zastąpi dokument z grudnia 2017 r. i ma sprzyjać rozwojowi turystyki na Białorusi.

urzad.augustow.pl