Nowe twarze, nowe prezydium i nowe pomysły – to początek działania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego (MSWP) III kadencji. 30 osób reprezentujących szkoły i uczelnie wyższe z regionu ma pomóc w kreowaniu inicjatyw dotyczących życia młodych ludzi w województwie podlaskim. Dziś (10 grudnia) odbyło się drugie posiedzenie sejmiku młodych.

zdjęcie: Małgorzata Sawicka / UMWP

Spotkanie nowego Sejmiku otworzyła Katarzyna Ancipiuk, Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, która koordynuje również pracami  MSWP. – W czasie dzisiejszego, drugiego, posiedzenia sejmiku młodzieżowego wybierzecie Państwo prezydium. Wasze przyszłe inicjatywy będą polem współpracy z Zarządem Województwa Podlaskiego – powiedziała Katarzyna Ancipiuk. 

Obrady poprowadził najstarszy wiekiem radny Piotr Wasilewski. Gościem posiedzenia był też  przedstawiciel Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – Józef Słoma-Sadowski.

W trakcie kolejnych głosowań sejmik wybrał trzech członków prezydium. Następnie wybrani członkowie prezydium, zgodnie ze statutem, zdecydowali o następującym podziale funkcji między sobą:

1) Przemysław Wnorowski – przewodniczący prezydium,

2) Piotr Wasilewski – wiceprzewodniczący,

3) Krystian Kruszyński – sekretarz.

Powołano także komisje sejmikowe wraz z ich przewodniczącymi:

  • Komisja Medialno-Promocyjna – Mateusz Feszler
  • Komisja Rewizyjna – Katarzyna Komarowska
  • Komisja ds. Kultury i Historii – Kamil Sienicki
  • Komisja ds. Edukacji i Samorządów – Dominika Łapińska
  • Komisja ds. Współpracy Zewnętrznej i Środowiska – Kamil Raczkowski

Sejmik rozpoczął także prace nad zmianami w statucie, który umożliwiłyby sprawne funkcjonowanie w przyszłości. Wśród nich np.: możliwość organizacji sesji nadzwyczajnej sejmiku w formie on-line.

W trakcie obrad młodzi radni uczestniczyli też w spotkaniu prowadzonym w ramach w kampanii społecznej „Promocja zdrowego stylu życia w prewencji chorób cywilizacyjnych”.

Na zakończenie Katarzyna Ancipiuk przekazała młodym radnym projekt strategii województwa podlaskiego, by mogli wnieść w trakcie trwających konsultacji swoje uwagi.

***

MSWP ma charakter konsultacyjny. Kadencja trwa dwa lata. Swoje cele realizować będzie poprzez inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w województwie podlaskim.

Rekrutacja do MSWP III kadencji rozpoczęła się 8 października br. i trwała do 21 października. W jej efekcie komisja rekrutacyjna powołała 30 reprezentantów młodzieżowego samorządu. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 15 listopada br. Wzięli w nim udział Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Mn

wrotapodlasia.pl

zdjęcie: Małgorzata Sawicka / UMWP