Tegoroczni maturzyści pierwszy z obowiązkowych egzaminów, z języka polskiego, mają już za sobą. Ponad 9 tys. maturzystów z naszego województwa przystąpi dziś punktualnie o godzinie 9:00 do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

Wielu z abiturientów mówi, że stres związany z tym egzaminem nie jest większy jak w przypadku innych przedmiotów.

Egzamin z matematyki będzie trwał 170 minut.

Bart.