Długo oczekiwane wydarzenia miało dziś miejsce w Augustowie. W Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej odbyło się oficjalne oddanie obiektu do użytku, po przeprowadzonym tam gruntownym remoncie.

Za kwotę ponad 3 milionów zł wyremontowano piętro i łącznik. Tym samym, w augustowskim Hospicjum przybyło nowych miejsc dla pacjentów, poprawiły się warunki pobytu podopiecznych i pracy personelu.

Aktualnie w SPZZOD w Augustowie są 32 miejsca i 37 pacjentów oraz długa kolejka oczekujących. W obecnym stanie, już po remoncie, placówka może przyjąć 60 pacjentów. W planach są kolejne prace modernizacyjne i remontowe.

Bart.