Wśród tegorocznych stypendystów znaleźli się uczniowie z różnorodnych zakątków naszego regionu. Także talenty uhonorowanych są różnorodne. Od muzyki, poprzez taniec, literaturę, teatr, fotografię, aż po sztuki plastyczne, krasomówstwo i modelarstwo. W środę (4.03) podczas uroczystej gali, marszałek Artur Kosicki, wicemarszałek Marek Olbryś i członek zarządu Marek Malinowski wręczyli listy stypendialne 140 utalentowanym artystycznie uczniom z województwa podlaskiego.

– Musimy inwestować w naszą młodzież, bo to Wy jesteście przyszłością naszego regionu – mówił Artur Kosicki, marszałek Województwa Podlaskiego otwierając galę – Chcemy Was wspierać, abyście mogli rozsławiać nasze województwo, abyście pokazywali całemu światu, że jesteśmy niepowtarzalnym wspaniałym regionem. Jestem z Was dumny!

W 2020 r. władze województwa przeznaczą 420 tys. na stypendia artystyczne dla uczniów z Podlaskiego

Marszałek podkreślał, że z roku na rok zarząd województwa wspólnie z radnymi wojewódzkimi zwiększa liczbę przyznawanych stypendiów.

– Kiedy zaczynaliśmy naszą pracę w grudniu 2018 r., tych stypendiów było 70. Już wtedy podjęliśmy decyzję, o zwiększeniu liczby stypendiów do 120 w 2019 r. i do 140 w 2020 r. – mówił Artur Kosicki

I zapowiedział również kolejne zmiany w programie stypendialnym.

– Cały czas rozważamy, by nie tylko zwiększać liczbę przyznawanych stypendiów, ale także ich wartość.

Łączna kwota przyznanych stypendiów to 420 tys. zł . Każdy ze 140 stypendystów będzie otrzymywał wsparcie w wysokości 250 zł miesięcznie przez cały 2020 r.

Pomoc w rozwoju młodych talentów

Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów z województwa podlaskiego zostały ustanowione w 2005 roku jako żywy pomnik po śmierci papieża św. Jana Pawła II.

Ich celem jest wsparcie utalentowanych dzieci i młodzieży, zwłaszcza tych, które mają  utrudniony dostęp do dóbr kultury.

Stypendium ma pomóc w rozwoju zainteresowań, pasji i talentu.  W tym roku otrzymało je 140 osób z całego województwa podlaskiego.

Jednym z tegorocznych stypendystów jest Mateusz Kawalec z Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowcu. Mateusz jest także słuchaczem Szkoły Estradowej im. Anny German w Białymstoku. Stypendium otrzymał jako obiecujący wokalista. Bierze udział w konkursach estradowych m.in. w Polsce, Bułgarii i we Włoszech.

– To stypendium będzie dla mnie dużym wsparciem, przede wszystkim jeśli chodzi o opłaty za szkołę, ale też zakup instrumentu czy rzeczy niezbędnych do występów. – mówił Wrotom Podlasia stypendysta. 

Za osiągnięcia w dziedzinie sztuk plastycznych została doceniona  Gabriela Wysocka (również z Ciechanowca) uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych. Jest pasjonatką rysunku, malarstwa i rzeźby. Jak podkreśla, pieniądze przeznaczy na zakup narzędzi niezbędnych do prac plastycznych.

Gala stypendialna odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Uroczystość uświetniały występy zespołów i solistów uhonorowanych przez Marszałka Województwa Podlaskiego. Na scenie zobaczyliśmy m.in. zespół „Harmonica” , „Małe HDK”, podlaskie „ Skowronki”, czy mistrzów tańca towarzyskiego. Popis wirtuozerii dała młoda skrzypaczka Inga Wyrzykowska wykonując „24. Kaprys”  Niccolò Paganiniego.

Młodzież z  Domu Kultury w Łapach w imieniu wszystkich tegorocznych stypendystów  wręczyła swoje prace jako podziękowanie członkom Zarządu Województwa Podlaskiego oraz członkom Komisji Konkursowej.

Lista uczniów uzdolnionych artystycznie, którzy otrzymali stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego na 2020 r. w załączeniu.

Aneta Kursa

LISTA STYPENDYSTÓW TUTAJ >>>