12 maja 1935 roku zmarł Józef Piłsudski – twórca i budowniczy niepodległej Polski. Hołd w rocznicę śmierci oddał mu wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, składając kwiaty pod pomnikiem marszałka w Białymstoku.

Marszałek Józef Piłsudski uosabia nasze pragnienie wolności i niepodległości. Jego całe życie było poświęcone temu, żeby Polska tę niepodległość i suwerenność odzyskała, następnie żeby mogła suwerenność umocnić, a państwo jak najlepiej się rozwijało

– powiedział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podczas kameralnej uroczystości przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego w Białymstoku, gdzie wraz z komendantem Białostockiej Chorągwi ZHP hm. Krzysztofem Jakubowskim i marszałkiem województwa podlaskiego Arturem Kosickim złożyli kwiaty.

Marszałek Józef Piłsudski konsekwentnie realizował ideę zbrojnej walki o wolność Rzeczypospolitej. Zainicjował stworzenie Związku Walki Czynnej i organizacji strzeleckich przed I wojną światową. Dowodził I Brygadą Legionów i bił się o niepodległość z Rosją. Później rzucił wyzwanie Niemcom i Austro-Węgrom, które uwięziły go w twierdzy w Magdeburgu. W listopadzie 1918 r. z woli narodu został Naczelnikiem Państwa i rozpoczął proces budowy państwowości polskiej oraz Wojska Polskiego. Jako Naczelny Wódz poprowadził żołnierzy do walki o wschodnią granicę Rzeczypospolitej.

Józef Piłsudski chorował na nowotwór złośliwy wątroby, o czym większość społeczeństwa nie wiedziała. Jego śmierć 12 maja 1935 roku była szokiem. Żegnały go tłumy. Został pochowany na Wawelu, w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Serce marszałka złożono na wileńskim cmentarzu na Rossie, w grobie jego matki.

|gov.pl/web/uw-podlask