6 grudnia w kalendarzu są imieniny Mikołaja. To właśnie wspomnienie biskupa z Miry, który obdarowywał potrzebujących, a który z czasem został uznany za świętego.

zdjęcie archiwalne www.augustow.org

Same Mikołajki sięgają już IX wieku Mikołaj był bowiem czczony w chrześcijaństwie wschodnim i zachodnim jako święty i cudotwórca. Jednocześnie spisany w Bizancjum Żywot Mikołaja pióra archimandryty Michała z IX wieku przekazuje, że w tym czasie 6 grudnia obchodzono w Konstantynopolu święto Mikołaja, które traktowano jako godne przygotowanie do Bożego Narodzenia.

Według tradycji święty Mikołaj przychodzi do grzecznych dzieci a niegrzeczne mogły spodziewać się rózgi.

Mikołajki obchodzono każdego roku w szkołach. Każdy uczeń kupował prezent osobie, której nazwisko wcześniej wylosował. Wszystkie prezenty pakowało się do jednego worka i rozdzielano między uczniów. W tym roku, z uwagi na pandemię koronawirusa i naukę zdalną nie jest to możliwe.