Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w ramach wojewódzkiego programu monitoringu środowiska (WPMŚ), rozpoczął od 1. stycznia 2017 r. badanie jakości powietrza w Augustowie. Przy ulicy Zdrojowej w Augustowie zamontowano mobilną stację pomiaru jakości powietrza. Funkcjonowała ona w tamtym miejscu 2 lata.

Wyniki automatycznych i manualnych pomiarów zanieczyszczeń powietrza dokonywane w ramach (WPMŚ) udostępniane są na portalu „Jakość Powietrza” oraz w aplikacjach mobilnych GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”. W roku 2019, liczba stanowisk pomiarowych w naszym województwie wynosiła, 41 typu automatycznego i 26 manualnego. Przez 2 lata, łatwo mogliśmy zapoznać się z wynikami pomiarów czystości powietrza w Augustowie.

Możliwość prostego dostępu do danych z pracującej wówczas stacji pokazała, jak dużym problemem jest zanieczyszczenie powietrza w Augustowie. Wynik opisujący stan powietrza w Augustowie – jako bardzo zły, nie należał do rzadkości. Lokalne samorządy podjęły w ostatnim okresie działania mające na celu poprawę tej sytuacji. Pojawiła się możliwość skorzystania z dotacji w ramach programów lokalnych i rządowych kierowanych do osób decydujących się na wymianę starych pieców na nowe, wykorzystujące paliwa ekologiczne. Miasto podjęło starania o zamontowanie w Augustowie własnej stacji pomiaru jakości powietrza. Docelowo mają być 2. takie stacje. Według wcześniejszych zapowiedzi, taka stacja powinna już w Augustowie działać. Czy tak jest? Zapytała o to na ostatniej sesji RM radna Izabela Piasecka. Odpowiedzi udzielił burmistrz Mirosław Karolczuk (nagranie pod tekstem).

Tak jak wspomniał Burmistrz, nie mamy jeszcze możliwości dostępu do wyników z tej stacji (na mapie stacji pomiarowych GIOŚ też jej jeszcze nie widzimy) Jednak i bez tych danych możemy przypuszczać, że pod tym względem w naszym mieście nadal mamy dużo do zrobienia. W czasie kończącego się weekendu, na profilach społecznościowych kilkakrotnie poruszano ten temat. Można też o tym przekonać się samemu wychodząc wieczorem z domu.

|Bart.