KONKURS LITERACKI DLA DZIECI „WIOSENNE RYMOWANKI”

Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie ogłasza konkurs dla dzieci pod nazwą „Wiosenne rymowanki”.

Ideą konkursu jest rozwijanie wyobraźni i fantazji u dzieci, zabawa rymem i rytmem
oraz zachęcenie do obserwowania i opisywania zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianami pór roku.

1. Konkurs ma charakter indywidualny i jest adresowany do dzieci w wieku od 7 do 10 lat.
2. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki, której tematem będzie wiosna. Rymowanka musi się składać przynajmniej z czterech linijek tekstu i nie może być dłuższa niż osiem linijek tekstu.
3. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden utwór.
4. Do pracy konkursowej prosimy o dopisanie imienia i nazwiska autora rymowanki, wiek oraz numer telefonu osoby dorosłej (rodzica, opiekuna).
5. Prace należy przysłać do 30 kwietnia 2020 roku do godziny 15.00 na adres mailowy mbp.apk@home.pl. W tytule maila prosimy wpisać „Konkurs Wiosenne rymowanki”.
6. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac, ogłosi miejsca lub wyróżnienia i przyzna nagrody.
7. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 maja 2020 roku w wydarzeniu konkursu na Facebooku i funpage Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie.
8. W konkursie nie będą brały udziału prace o treści naruszającej prawo bądź godzącej w dobre obyczaje, normy obyczajowe lub społeczne oraz prace, których autorem nie jest zgłaszający.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac.
10. Każda osoba niepełnoletnia bierze udział w konkursie za zgodą osoby dorosłej.
11. Warunki oraz zasady przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów zostały określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu konkursu „Wiosenne rymowanki”.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie.


Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu literackiego „Wiosenne rymowanki”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Augustowskie Placówki Kultury z siedzibą w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów, apk.mdk.augustow@poczta.fm
2) został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: kontakt.itrs@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu literackiego pod nazwą „Wiosenne rymowanki”
a) przetwarzania danych w postaci wizerunku w celu jego zamieszczenia na portalu Facebook oraz stronie internetowej biblioteka.augustow.pl
b) rozpowszechniania wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego
c) przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA
4) odbiorcą danych osobowych mogą być FACEBOOK INC oraz strona internetowa biblioteka.augustow.pl
5) odbiorcą danych osobowych będą podmioty i organy upoważnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez APK- Miejską Bibliotekę Publiczną profilu na portalu Facebook oraz strony internetowej biblioteka.augustow.pl
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych podopiecznego oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych podopiecznego jest warunkiem udziału w konkursie literackim pod nazwą „Wiosenne rymowanki”.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznego profilowaniu.

|Organizator Miejska Bibliotek Publiczna w Augustowie

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są. *