Program Maluch+ to wsparcie polskich rodzin – zaoferowanie opieki nad dziećmi do lat trzech i aktywizacja zawodowa rodziców. Cieszę się, że pomimo trudnego czasu epidemii, będziemy w tym roku go kontynuować. Dofinansowanie otrzyma 85 zadań – to utworzenie 350 miejsc opieki oraz zapewnienie funkcjonowania 2 761 miejsc – poinformował w czwartek (28.05) na konferencji w Supraślu wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Gmina Supraśl to jeden z podmiotów, który bierze udział w tegorocznej edycji programu.

– Mamy znaczny wzrost ilości wniosków złożonych w ramach rządowego programu Maluch+, ale i wzrost dofinansowania w porównaniu do ubiegłego roku. Na nowe lub istniejące miejsca opieki w województwie podlaskim przeznaczymy ponad 11,5 mln zł

– powiedział na konferencji wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. 

O dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, czyli żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych lub miejsc u dziennych opiekunów mogą się starać zarówno samorządy, jak i osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

  • W ramach Modułu 1A (Fundusz Pracy) miejsca opieki utworzą w tym roku dwa samorządy: gmina Perlejewo i gmina Tykocin, które uzyskały dofinansowanie w łącznej kwocie 858 tys. zł na 26 miejsc opieki.
  • W ramach Modułu 1B (Fundusz Pracy) na tworzenie i funkcjonowanie miejsc w jednostkach samorządu terytorialnego dofinansowanie uzyskały: Gmina Białystok, Łomża, Sokółka i Grajewo, które utworzą 251 miejsc opieki, kwota dofinasowania to 5 747 875,05 zł.
  • W ramach Moduł 2 (Rezerwa celowa) na funkcjonowanie miejsc w jednostkach samorządu terytorialnego dofinansowano 15 zadań w Gminach: Białystok, Suwałki, Miasto Siemiatycze, Gmina Siemiatycze, Supraśl, Choroszcz, Hajnówka, Zambrów, Augustów, Sokółka, Łapy i Krasnopol – to funkcjonowanie 898 miejsc opieki, kwota dofinansowania to 1 456 230,00 zł.
  • W ramach Modułu 3 (Fundusz Pracy) na tworzenie miejsc przez podmioty inne niż samorządy 730 tys. zł dofinansowania przyznano na 2 zadania, w ramach których zostaną utworzone 73 miejsca opieki.
  • W ramach Modułu 4 (Rezerwa celowa) na funkcjonowanie miejsc w podmiotach innych niż samorządy dofinanasowano 46 zadań – to funkcjonowanie 1 393 miejsc opieki, kwota dofinasowania to 2 137 425,00 zł.
  • W ramach Modułu 4 (Fundusz Pracy) na funkcjonowanie miejsc w podmiotach innych niż samorządy dofinansowano 16 zadań – to funkcjonowanie 470 miejsc opieki, kwota dofinasowania to 617 340,00 zł.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski i burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski podpisali w czwartek (28.05) umowę na dofinansowanie 20 miejsc dla maluchów w żłobku, który powstał w Supraślu w ramach programu Maluch Plus w 2019 r.

– Żłobek kosztował ok. 800 tys. zł, z czego z programu Maluch+ pochodziło 700 tys., a resztę dołożyła gmina. Mamy 22 miejsca. W tym momencie dzieci nie korzystają z opieki ze względu na zagrożenie koronawirusem, choć od połowy maja ta opieka jest już możliwa. Jeśli zgłosi się więcej niż czworo dzieci, żłobek wznosi pracę i działalność opiekuńczą

– deklarował burmistrz Supraśla.

– Bardzo dziękuję za rządowe wsparcie, które płynie do Supraśla, dzięki niemu jesteśmy na plusie. Żłobek to nie jedyna inwestycja w gminie, jaka była możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa

– dodał Radosław Dobrowolski.

gov.pl/web/uw-podlaski