Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 5 maja 2020 r. (wtorek)  o godz. 11.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie wniosku, który wpłynął do Komisji.
  4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2019 r.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. Takie stanowisko będzie utworzone z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) w Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie

Jolanta Oneta Roszkowska

Transmisja on-line z posiedzenia: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/233/rada-miejska-w-augustowie.htm