Stowarzyszenie Specjalistów Edukacji Psychospołecznej „Wiedza i Rozwój” realizuje Projekt „Każda rozmowa jest sukcesem”.

Samotność i fobia społeczna, to tylko dwa z wielu problemów społecznych na temat których można porozmawiać i uzyskać wsparcie specjalistów Stowarzyszenia Specjalistów Edukacji Psychospołecznej „Wiedza i Rozwój” w Augustowie.

Siedziba WIR: ul. 3 Maja 4,16-300 Augustów, tel. 515 292 445

SAMOTNOŚĆ

częsty problem w dzisiejszych czasach pandemii

Czym jest samotność?

Samotność według najprostszej definicji to stan osoby, która żyje sama. Jed­nak, jak pisze Tony Lakę, samotność to podstępna choroba. Bardzo często prze­gapiamy jej pierwsze objawy. Ignorujemy początkowe symptomy, a kiedy za­uważamy, że coś jest nie tak, jest ona już bardzo zaawansowana.

Samotność atakuje naszą osobowość poprzez system wzajemnego komuniko­wania się. System komunikowania to te zachowania, które pomagają nam w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów osobistych i społecznych.

Czy istnieje lekarstwo na samotność?

Istnieje. Czasami bardzo proste jak uśmiech i okazanie czułość.

Kiedy indziej wymaga poważniejszych zabiegów i więcej czasu.

Niekiedy potrzebna jest wizyta u specjalisty.

Jednak niezależnie od tego jaki rodzaj „kuracji’ jest nam potrzebny, łączy je jeden wspólny element. To MY SAMI musimy sobie ją zaaplikować To, czy uda się nam wyrwać z kręgu samotności, zależy tylko od nas.

Izolacja nie oznacza samotności

• podtrzymuj kontakty społeczne w bezpieczny sposób: Internet, telefon;

• rozmawiaj z innymi o tym, co Cię niepokoi;

• zastanów się czy Twoi bliscy i znajomi nie potrzebują rozmowy i pomocy.


FOBIA SPOŁECZNA

Fobia społeczna to zaburzenie lękowe, w którym:

• występują obawy, że słowa lub działania mogą spowodować upoko­rzenie bądź zawstydzenie,

• wystąpienie lęku oraz objawów somatycznych (czerwienienie się, drżenie rąk, mięśni, głosu, przyspieszone bicie serca, nadpotliwość, duszności, nudności) jest spowodowane narażeniem się na kontakt z ludźmi lub nawet samym myśleniem o nim,

• obawy przed upokorzeniem bądź zawstydzeniem są nieuzasadnione lub nadmierne,

• występuje unikanie sytuacji wywołujących lęk oraz odczuwanie silnego stresu podczas narażenia na sytuację społeczną,

• odczuwalne jest cierpienie spowodowane unikaniem sytuacji społecznych,

• występują problemy społeczne i zawodowe.

Przyczyny fobii społecznej:

• genetyczne (podatność biologiczna, temperament, szybkie i intensywne wzbudzanie),

• psychologiczne (niska samoocena, wyobrażenie, że inni nas źle oceniają, przypisanie tej ocenie zbyt dużego znaczenia, przekonanie, że inni nas nie zaakceptują, negatywna ocena różnych zdarzeń),

• społeczno-kulturowe, psychologiczne (krytyczni lub nieśmiali rodzice, zetknięcie w dzieciństwie z szyderstwem, odrzuceniem przez rówieśni­ków, nadużycia fizyczne, molestowanie, gwałt),

• neurobiologiczne.

Fobię społeczną wzmacnia:

■ koncentracja na własnych reakcjach ciała (rumieńce, jąkanie się, Itp.), co powoduje, że reakcje dała są silniejsze,

■ próba uchronienia się przed skupieniem uwagi na sobie, np. nagła zmiana zachowania, otworzenie okna, zasłanianie policzków, unikanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą, co powoduje, że Inni zwracają większą uwagę na dziwne zachowania oraz postrzegają osobę z fobią jako nieprzyjazną,

■ unikanie sytuacji społecznych, co powoduje, że osoba nie nabywa umiejętności społecznych I ugruntowuje przekonanie o własnej Słabo­ści oraz niekompetencji,

■ negatywne postrzeganie byłych I przyszłych sytuacji społecznych.

Leczenie fobii społecznej odbywa się poprzez terapię poznawczo-be- hawioraIną oraz farmakologicznie, głównie lekami przeciwdepresyjnymi.

Rady dla osób z fobią społeczną:

■ Nie unikaj sytuacji wywołujących lęk, gdyż tylko w ten sposób przeko­nasz się, że lęk nie zabija, nabędziesz umiejętności społecznych, prze­konasz się, że możesz i potrafisz sobie w niej poradzić

■ Podczas sytuacji społecznej poświęć uwagę Innym, nie skupiaj się nad­miernie na sobie, swoich myślach, reakcjach fizjologicznych i ocenie własnych zachowań.

■ Nie rozpamiętuj tego, co się zdarzyło, ze szczególnym uwzględnie­niem minusów i gorszych momentów. Dostrzegaj pozytywne aspekty sytuacji.

■ Bądź Świadom myśli, które sprzyjają lękom. Zauważ, jak wpływają na emocje, ciało I zachowanie. Weryfikuj je, dyskutuj z nimi, badaj ich prawdziwość, dokładność, podważaj Ich wiarygodność

■ Zbuduj nowe myśli i przekonania, które będą bardziej wspierające.

■ Wykonuj Ćwiczenia relaksujące i oddechowe.

■ Rozwiązuj konflikty w relacjach: komunikuj się w sposób otwarty, roz­wiązuj problemy w momencie, gdy zaczynają narastać mów o swoich problemach.

Projekt: „Każda rozmowa jest sukcesem” sfinansowano ze środków Fundacji PZU

Partner: Fundacja PZU

|(i)