XXI Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej Woj. Podlaskiego. Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca.

Z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły rok 2020 ustanowiono 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.

Nie trzeba udowadniać, że Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w naszych sercach, nie tylko jako przewodnik duchowy, ale również jako rzecznik praw człowieka i narodów do wolności. Pragniemy włączyć się w te obchody i zainspirować artystów amatorów z województwa podlaskiego, proponując, aby w swej twórczości podążyli jego śladami.
Dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w XXI Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Plastycznej Województwa Podlaskiego, poświęconym w tym roku postaci Jana Pawła II.

Spróbujcie przedstawić papieża w sposób, który powie więcej niż sam portret.
Spotkania z ludźmi różnych ras i narodowości, przedstawicielami duchowieństwa i rządów, wszelkich grup społecznych, a także nauka i wartości, które głosił – niech wyznaczają obszary Waszych artystycznych poszukiwań.

Przegląd odbędzie się w formie konkursu w trzech kategoriach:
– malarstwo,
– rysunek,
– rzeźba,
w których zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. Pula nagród wynosi 6000 zł.

Prace uczestników wyeksponujemy na wystawie w galerii Spodki i na stronie internetowej PIK.

Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca. Informacji o konkursie udziela Dział Sztuk Plastycznych PIK, galeria@pikpodlaskie.pl, tel. 85 740 37 15

Regulamin
Karta zgłoszenia 

Podlaski Instytut Kultury