Burmistrz Miasta Augustowa Mirosław Karolczuk zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach grantu Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Augustowa”. Projekt prowadzi do zwiększenia poziomu kompetencji cyfrowych, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Działanie skierowane jest do mieszkańców Augustowa w wieku powyżej 25 roku życia. Szkolenia będą odbywać się w formie stacjonarnej w grupach 12-osobowych. Jeden moduł szkoleniowy trwa 12 godzin: trzy spotkania po 4 godz. (lub dwa spotkania po 6 godzin).

Uczestnik projektu wybiera temat szkolenia – modułu zgodny ze swoimi zainteresowaniami.

Tematy szkoleń (modułów) są do wyboru:

  • Rodzic w Internecie,
  • Kultura w sieci,
  • Działam w sieciach społecznościowych,
  • Moje finanse i transakcje w sieci,
  • Tworzę własną stronę internetową (blog),
  • Mój biznes w sieci.

Zapisy na szkolenia oraz więcej informacji odnośnie terminów szkoleń: Referat Funduszy Zewnętrznych, ul. Brzostowskiego 2, 16-300 Augustów, pokój 201, tel. 87 643 80 61, 532 364 013.

Projekt „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Augustowa” finansowany jest w formie mikrograntu w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0095/18 pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i podlaskiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

urzad.augustow.pl