Zarząd Województwa na dzisiejszym posiedzeniu (6.02) przyznał dotacje dla 97 projektów, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Ich wartość przekroczyła 100 mln złotych, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 60 mln zł.

Projekty zostały zgłoszone na konkurs w ramach działania 5.1 (Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii), na inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby. Wnioski można było składać od kwietnia do lipca 2019 roku.

Beneficjentami zwycięskich projektów są gminy, powiaty, parafie, przedsiębiorstwa komunalne, spółdzielnie, uczelnie, szpitale, zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorstwa, które m.in. wybudują instalacje fotowoltaiczne, zainstalują pompy ciepła, kotłownie na biomasę (projekty w załączniku).  Dzięki temu same wyprodukują energię elektryczną i cieplną na własne potrzeby. Bezpośrednim efektem tych projektów, wykorzystujących odnawialne źródła energii, będzie poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń i spadek emisji gazów cieplarnianych.

Dofinansowanie aż tylu projektów było możliwe dzięki zwiększeniu budżetu tego konkursu z 30 mln zł do 60,5 mln zł, o czym zdecydował dziś Zarząd Województwa. Pozwoli to zaspokoić potrzeby inwestycyjne większej liczby wnioskodawców, których projekty zostały ocenione pozytywnie.

blm

Lista projektów wybranych do dofinansowania Działanie 5.1.TUTAJ >>>

|wrotapodlasia.pl