Zima, święta magia..to wszystko już niedługo…Czekamy z utęsknieniem na pierwszy śnieg bo wtedy świat wygląda jak z bajki…Zaczarowane ulice, parki, drzewa przyprószone śniegiem…w witrynach sklepów świąteczne dekoracje a jak ktoś ma szczęście może tez spotka elfy Mikołaja , które pomagają w organizacji prezentów pod choinkę… A Ty lubisz ten czas przedświąteczny? Jak wygląda świat zimą, jak chciałbyś, aby wyglądała taka Kraina? Zapraszamy wszystkie Dzieci z powiatu augustowskiego do udziału w internetowym konkursie plastycznym.

Na zdjęcia prac czekamy do 3 grudnia. Wyniki konkursu podamy 6 grudnia na stronie oraz funpage’u APK.Zapraszamy dzieci w wieku do 13 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym bez wychodzenia z domu „Zimowa Kraina”.

Wyobraź sobie zimową krainę, miasteczko, wioseczkę, w której mieszkają elfy, gadające zwierzęta a może Ty i Twoja rodzina? A może ta kraina istnieje w Twojej wyobraźni i chciałbyś kiedyś ją odwiedzić ze swoim przyjacielem, siostrą czy dziadkiem? Jesteśmy bardzo ciekawi.


Czekamy na Twoją pracę do 3 grudnia. Zrób zdjęcie wykonanej pracy plastycznej i wyślij nam na email: augustynki.augustow@gmail.com


Mamy bardzo atrakcyjne, świąteczne nagrody.


Regulamin konkursu plastycznego:
„Zimowa Kraina”


1.Organizator konkursu:
Augustowskie Placówki Kultury i Pracownia Ala ma kota

2.Czas trwania konkursu:
-od 15.11.2020 roku do 03.12.2020 roku

3.Ogłoszenie wyników:
-06.12.2020 roku o godzinie 12:00 na funpage Augustowskich Placówek Kultury oraz w wydarzeniu konkursu na Facebooku

4.Cele konkursu:
-rozwijanie wyobraźni i kreatywności w twórczych działaniach
-stworzenie klimatu nadchodzących świąt
-zwrócenie uwagi jak ważną rolę w życiu odgrywają plastyczne i kreatywne zajęcia

5.Warunki uczestnictwa:
-konkurs ma charakter indywidualny, skierowany do dzieci w wieku do 13 lat z powiatu augustowskiego
-techniki wykonywania prac dowolna: malowanie, rysowanie, wyklejanie , kolaż, naklejanie różnego rodzaju materiałów-tkanin, guzików, plasteliny, materiałów recyklingowych itp.

6.Ocena i nagrody:
-oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora
-ocenie podlegać będą pomysłowość, wyobraźnia artysty, walory artystyczne i estetyka wykonanej pracy
-w konkursie zostanie przyznane miejsce pierwsze, drugie i trzecie oraz wyróżnienia
-ocenie będą podlegać zdjęcia prac, które zostaną wysłane na email z dopiskiem ZIMOWA KRAINA
-w mailu powinno znaleźć się:
*imię i nazwisko dziecka
*wiek dziecka
*tytuł pracy
*numer telefonu do osoby dorosłej (rodzic, opiekun)
-każda osoba niepełnoletnia bierze udział w konkursie za zgodą osoby dorosłej
-na zdjęciu powinna znajdować się praca dziecka, prosimy o dobrą jakość zdjęć
-każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę
-w konkursie nie będą brały udziału prace o treści naruszającej prawo bądź godzącej w dobre obyczaje, normy obyczajowe lub społeczne oraz prace, których autorem nie jest zgłaszający
– każda praca powinna być wykonana przez dziecko samodzielnie

7.Termin wysyłania zdjęć prac:
Od 15.11.2020 do 03.12 2020 do godziny 00:00, na email: augustynki.augustow@gmail.com

8.Wyniki konkursu:
wyniki konkursu będą ogłoszone 06.12.2020 roku na funpage‘u Augustowskich Placówek Kultury oraz w wydarzeniu konkursu.

9. Warunki oraz zasady przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu

10. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu : „Zimowa Kraina


Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu „Zimowa Kraina”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Augustowskie Placówki Kultury z siedzibą w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów, apk.mdk.augustow@poczta.fm
2) został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: kontakt.itrs@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu plastycznego pod nazwa „ Zimowa Kraina”
a) przetwarzania danych w postaci wizerunku w celu jego zamieszczenia na portalu Facebook
b) rozpowszechniania wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego
c) przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA
4) odbiorcą danych osobowych mogą być FACEBOOK INC oraz www.apk.augustow.pl
5) odbiorcą danych osobowych będą podmioty i organy upoważnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez APK profilu na portalu Facebook oraz strony internetowej www.apk.augustow.pl