Trwa nabór referatów na 6. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej, którego celem jest omówienie i analiza powiązań i wzajemnych zależności między dziedzictwem a rozwojem.

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej skupi uwagę na zaprezentowaniu nowych, możliwych do wdrożenia narzędzi i polityk, które odpowiadają wyzwaniom, przed jakimi stoi obecnie Europa.

Profesjonaliści z różnych dziedzin (np. historii sztuki, architektury, historii, kulturoznawstwa, heritologii, specjalistów z zakresu ochrony i zarządzania dziedzictwem, socjologii, konserwatorstwa, ekonomii i zarządzania) mogą zgłaszać propozycji referatów na następujące tematy:

  •  Dziedzictwo i  postwzrost
  •  Dziedzictwo i integracja społeczna
  •  Dziedzictwo i odnowa miast
  •  Dziedzictwo i katastrofa klimatyczna
  •  Dziedzictwo i adaptacja

Propozycje prezentacji powinny zawierać krótką notkę biograficzną, nazwę reprezentowanej instytucji oraz streszczenie w języku angielskim o długości maksymalnie 150 słów. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres heritageforum6@mck.krakow.pl do 31 marca 2021 roku. Weryfikacja złożonych zgłoszeń i potwierdzenie zakwalifikowania się do projektu zostaną wysłane do 30 kwietnia 2021 roku.

Konferencja zostanie zorganizowana w formule on-line, w dniach 16-18 czerwca, w języku angielskim, a po niej zostanie wydana recenzowana publikacja. Wszystkie artykuły o długości do 4000–6000 słów, zgodne ze wskazówkami edytorskimi i przesłane w wyznaczonym terminie (ogłoszonym po konferencji) zostaną rozpatrzone do publikacji.

Za publikację artykułu w recenzowanej książce, która ukaże się po konferencji, można otrzymać 80 punktów.

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej to cykliczna, odbywająca się co dwa lata konferencja organizowana przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

Krakowska konferencja to interdyscyplinarna platforma spotkań i dyskusji na temat relacji między przeszłością a teraźniejszością, oparta na szerokim rozumieniu dziedzictw.

Szczegóły na: https://mck.krakow.pl/konferencje/6-forum-dziedzictwa-europy-srodkowej-dziedzictwo-i-rozwoj

————–

Międzynarodowe Centrum Kultury