Szanowni Państwo,

Podczas XXXV sesji Rady Miejskiej w Augustowie, która została zwołana na dzień 10 czerwca 2021 roku na godz. 9.00 (posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym – za pomocą środków komunikacji elektronicznej) odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Miasta Augustów za 2020 rok.

zdjęcie ilustracyjne

W debacie będą mogli wziąć udział mieszkańcy Augustowa, którzy złożą do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 50 osób (warunek ten wynika z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 7).

Zgłoszenia należy złożyć w terminie od 28.05.2021 r. do 09.06.2021 r. (ostatni dzień roboczy Urzędu Miejskiego w Augustowie, przed dniem sesji Rady Miejskiej) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu w debacie na Raportem o stanie Gminy Miasta Augustów za rok 2020 według kolejności zgłoszeń. W trakcie trwania sesji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zabiorą głos w tej sprawie i zgłoszenie tych osób będzie spełniało wymogi określone w art. 28aa pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Alicja Dobrowolska

| urzad.augustow.pl