INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Autor / 7 miesięcy temu / AKTUALNOŚCI / Komentarze

Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2021 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych – odbędzie się 11 stycznia 2021 roku o godzinie 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.

*********************

Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2021 r. z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – odbędzie się 7 stycznia 2021 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.

| urzad.augustow.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są. *

Skip to content