W najbliższych miesiącach powstać ma projekt zagospodarowania znajdującego się tu parku.

zdęcie ilustracyjne augustow.org

Jak mówi burmistrz Mirosław Karolczuk, prace porządkowe powinny rozpocząć się w przyszłym roku.

Park jest sercem naszego miasta. Na pewno modernizacji wymaga fontanna. Jest już na to pewien pomysł. Fachowcy również wypowiadają się, co zrobić by była ona ładniejsza oraz mniej awaryjna. Należy również zastanowić się nad zacienionymi trawnikami. Będzie trzeba wykonać cięcia pielęgnacyjne drzew, by docierało tam więcej słońca albo dobrać roślinność, która jest odporna na mniejsze nasłonecznienie.

Park na rynku jest jednak objęty ochroną konserwatorską, a część rosnących w nim drzew, to pomniki przyrody. Wszystkie prace będą musiały zostać uzgodnione z konserwatorem zabytków.

Drzewom, które budziły wątpliwości wykonaliśmy badania dendrologiczne. Nawet jeśli są one w złym stanie, to nie wyobrażam sobie ich wycięcia. Trzeba będzie spróbować zastąpić je innymi nasadzeniami. Jeżeli natomiast jakiś okaz będzie zniszczony i uznamy, że wiatr czy silna wichura może spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi, to myślę, że konserwator nie będzie miał żadnych obiekcji, by je przyciąć lub nawet usunąć.

Projekt nowego ukwiecenia oraz poprawy stanu roślinności będzie dotyczył zieleni w całym mieście. Poważne prace przewidziane są m.in. na błoniach, gdzie rosną stare wierzby.

| red: kap

autor: Marta Sołtys /radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki