Nieuwzględnienie istotnych spraw dla rozwoju miasta zarzuca część radnych miejskich przewodniczącemu Komisji Uzdrowiskowej RM w Augustowie, Dariuszowi Ostapowiczowi. Podają konkretne sprawy, które ich zdaniem powinne być w nim zapisane jednak tego nie zrobiono.

Przewodniczący Dariusz Ostapowicz uważa, że w planie uwzględniono to wszystko, co jest potrzebne do sprawnego działania kierowanej przez niego komisji, a sprawy ważne, które pojawią się w ciągu roku, można wcześniej zgłaszać i omawiane będą na bieżąco. Jego stanowisko popiera przewodnicząca RM w Augustowie Alicja Dobrowolska.

Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM w Augustowie, Dariusz Ostapowicz

Takiej argumentacji nie przyjmują jednak radni, którzy wnioskowali o rozszerzenie planu działań poprzez dopisanie konkretnych zadań, którymi zajmowałaby się Komisja Uzdrowiskowa w tym roku. Ich zdaniem, umożliwiłoby to merytoryczną, ukierunkowaną na konkretne potrzeby dyskusję na spotkaniach komisji. Zgłaszanie potrzeb na bieżąco budzi pytanie, kto będzie decydował, że akurat ta sprawa jest na tyle ważna, aby Komisja nią się zajęła? Inną sprawą budząca niezadowolenie części członków komisji jest tryb i ilość spotkań.  W ubiegłym roku Komisja Uzdrowiskowa spotkała się 5 razy, w tym 3-krotnie na posiedzeniach wspólnych z innymi komisjami.

Plan, który wzbudził tyle zastrzeżeń przedstawił przewodniczący Dariusz Ostapowicz >>>

Tematy, które powinne znaleźć się, a nie ma ich w przyjętym stosunkiem głosów 6:5 planie prac komisji, zdaniem radnej Aleksandry Mari Sigillewskiej to: Temat opłaty uzdrowiskowej i jej wykorzystania, podsumowania sezonu turystycznego, informacji na temat prac przewidzianych do realizacji w uzdrowisku w 2021 r, informacji o przygotowaniu uzdrowiska do sezonu letniego, oceny przygotowania kąpielisk i plaż, wpływu działalności uzdrowiska na rozwój miasta, wniosków Komisji do budżetu itp.

– Dlaczego nie ma żadnego posiedzenia zaplonowanego na 3. kwartał i dlaczego plan nie jest bardziej szczegółowy? – dopytywała radna Aleksandra Sigillewska?

Dlaczego? Odpowiedzi udzieliła przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie, Alicja Dobrowolska.

– Plan pracy został tak sformułowany, aby nie nakładać sobie kajdan tematycznych i ograniczeń czasowych – tak m.in. wyjaśnił formułę przedstawionego plany pracy przewodniczący komisji, Dariusz Ostapowicz.

– Jeżeli potrzeby mają być zgłaszane przez radnych na bieżąco, to kto będzie decydował która potrzeba jest ważna i należy zająć się tym tematem? – Takim przemyślenie podzieliła się radna Sigillewska po wysłuchaniu wyjaśnień autorów planu.

Tematyka planu powinna być jak najbardziej rozszerzona – to zdanie radnej Krystyny Wilczewskiej. To stanowisko paprali pozostali radni opozycyjni biorący udział w tym posiedzeniu.

– Ja uważam, że ta Komisja nie jest komisją. To jest zakładnik Urzędu Miasta. (…) Komisja w ubiegłym roku miała 2 autonomiczne posiedzenia, a pozostałe to były posiedzenia wspólne, na przyczepkę.  Komisje zostały sztucznie napompowane ilością radnych. Przejęte w 100% przez członków koalicji popierającej Pana Burmistrza i jest efekt taki, jaki jest.

– Radny Adam Sieńko.

Panie Przewodniczący, niewiele dodam do tego, co powiedział radny Adam Sieńko. Uwagi, które przekazała radna Sigillewska są wręcz konieczne do przeanalizowania, przedyskutowania i ewentualnie do przegłosowania. Uważam, że Pana propozycja planu pracy umożliwi brak działań na przyszłość. My oczekujemy, że temat uzdrowiska, jako jeden z najważniejszych dla Augustowa będzie omawiany na bieżąco, w wielu kontekstach i w połączeniu z wieloma istotnymi tematami, o których rozmawiamy na innych komisjach. Wręcz pożądane jest, aby Komisja Uzdrowiskowa pracował zgodnie z planem

– Radna Izabela Piasecka.

Spotkanie zakończyło się pogodnym akcentem, którego fragment wybrzmi w ostaniem pliku audio. Zapraszamy do zapoznania się z całym jego przebiegiem TUTAJ >>>

Po obejrzeniu transmisji z obrad XIII Komisji Uzdrowiskowa Rady Miejskiej w Augustowie cisnęło mi się do głowy pytanie – czy Komisja Uzdrowiskowa jest nam potrzebna? Do tej pory było to dla mnie bezdyskusyjne. W mieście uzdrowiskowym, taki organ pomocniczy Rady Miasta, to podstawa. Wypowiedzi Przewodniczącej Rady Miejskie, z których wynika m.in. że plażami lub stanem powietrza w naszym mieście powinne właściwie zajmować się inne komisje, np. Komisja Społeczno-Oświatowa, po ilości odbytych samodzielnych posiedzeń w roku 2020, braku w planie prac tematycznych posiedzeń, o których wspominała radna Aleksandra Sigillewska, zastanawiam się . A może pokrywa się zakres działań poszczególnych komisji lub jest mało precyzyjne nakreślony? Żywię jednak nadzieję, że nasi wybrańcy, niektórzy z wieloletnim doświadczeniem, wiedzą, jak powinni nam służyć i podejmują wszystkie działania w trosce wspólne dobro mieszkańców. Przyjmują konstruktywną krytykę, a jak zachodzi uzasadniona potrzeba niezwłocznie wyciągają z niej wnioski.

|Bart.