Dziś, 5 listopada 2021 r. o godz. 10.00 odbyło się uroczyste otwarcie mieszkania wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa, znajdującego się w Kuriance k/Lipska. Mieszkanie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Środowiskowego Domu Samopomocy działającego w tej miejscowości od roku 2016.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

W wyremontowanym i przebudowanym budynku po byłym punkcie skupu mleka znajduje się teraz przestronne, gustownie urządzone i wyposażone we wszystkie niezbędne sprzęty, zamieszkuje od kilku dni 2. lokatorów.

Jest to kolejne mieszkanie, które powstało w ramach projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno–Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach. Powyższy projekt powstał w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Grupę docelową projektu stanowi 5 gmin z terenu województwa podlaskiego, zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno-gospodarczej, w których wdrażany jest opracowany wcześniej standard funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa. Mieszkania funkcjonują w następujących gminach: Filipów, Gmina Suwałki, miasto Augustów, Dabrowa Białostocka, Lipsk.

Założeniem projektu jest opracowanie modelu/standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych, który ma przyczynić się do dobrej jakości usług realizowanych na rzecz ONI w najbliższym środowisku, zwłaszcza w następujących obszarach możliwości dostępu do pomocy osobistej, odpowiedniej opieki oraz treningu, poradnictwa i rewalidacji osobistej oraz innych usług świadczonych w społeczności lokalnej. Z wypracowanego modelu będą mogły korzystać samorządy z całej Polski. Jedno z takich mieszkań od 26 lipca br. funkcjonuje już w Augustowie.

W dzisiejszej uroczystości uczestniczyli mieszkańcy Kurianki, nowi lokatorzy mieszkania wspomaganego, samorządowcy różnych szczebli, przedstawiciele realizatorów projektu, duchowieństwo, wykonawcy robót i media.

Podczas części oficjalnej głos zabrali (wg. kolejności wypowiedzi): Krzysztof Anuszkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie, Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, Lech Łępicki – Burmistrz Lipska n. Biebrzą i Bogdan Dyjuk – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Zapraszamy do wysłuchania ich wystąpień i obejrzenia naszej fotorelacji z tego wydarzenia.

Krzysztof Anuszkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie

Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP

Lech Łępicki – Burmistrz Lipska n. Biebrzą

Bogdan Dyjuk – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego

|Bart. / augustow.org