W Sali Pośrednictwa i Poradnictwa Grupowego Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie (Świetlica Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 54) w dniu 16.09.2021 r. zostaną przeprowadzone Warsztaty” Zakładam własną firmę”.

Osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej będą mogły skorzystać z szeregu porad i informacji związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Planowany przebieg spotkania przedstawia się następująco:

  • 9.00 – Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach (propozycje form aktywizacji zawodowej dla osób pozostających bez pracy).
  • 11.00 – Urząd Skarbowy w Augustowie (formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej, formalności przy rejestracji firmy, formy opodatkowania, zasady naliczania i rozliczania VAT).
  • 13.00 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Augustowie (prawa i obowiązki przedsiębiorcy względem ZUS, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, wybór formy ubezpieczenia i rozliczenia).

W trakcie spotkania pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie przedstawią również warunki ubiegania się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.

Osoby uczestniczące w spotkaniu będą mogły uzyskać odpowiedzi na pytania związane ze sporządzeniem wniosku o dotację, kryteriami naboru uczestników projektów, kwalifikowaniem wydatków i zasadami rozliczenia z otrzymanego wsparcia.

Osoby uczestniczące w warsztatach zobowiązane są do zachowania reżimu sanitarnego. Podczas spotkania obowiązuje ich zakrywanie ust i nosa maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Zapraszamy!

Sławomir Różański / Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie