WSPARCIE RODZINY Z PROBLEMEM PRZEMOCY I UZALEŻNIENIAMI

Autor / 1 miesiąc temu / Aktualności / Komentarze

Mieszkańcy Augustowa w trudnej sytuacji rodzinnej związanej z problemem przemocy i uzależnieniami mogą liczyć na bezpłatne wsparcie psychologiczne, umawiając się na konsultacje z terapeutą w jednym z 6 stacjonarnych punktów pomocy. Gmina Miasto Augustów podpisała umowy na świadczenie usług terapeutycznych i psychologicznych w 2021 roku.

Pomoc ta kierowana jest głównie dla dzieci, młodzieży i dorosłych z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin. Umowy na wsparcie terapeutyczne i psychologiczne dofinansowane zostały z tzw. funduszu korkowego, czyli środków w budżecie gminy pozyskanych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.  

Mieszkańcy Augustowa mogą liczyć na bezpłatną pomoc w jednym z 6 stacjonarnych punktów pomocy:

1. NZOZ „PZP – Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia” ul. Szpitalna 12A tel. 87 643 28 16

Prowadzenie zajęć ponadpodstawowych oraz dalszego zdrowienia typu: sesje terapii pogłębionej indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu miasta Augustowa:
 4 sobota miesiąca 8:00 – 14:00 –Marek Kamionowski- certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,
1 i 3 sobota miesiąca 10:00 – 12:00 – Andrzej Litwińczuk– specjalista psychoterapii uzależnień w zakresie samodzielnego prowadzenia psychoterapii  uzależnień, specjalista terapii DDA,
Środa 15:00 – 18:00 – Bożenna Łukaszewicz– specjalista terapii uzależnień – osoba w procesie certyfikacji do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień,
Piątek 8:00 – 10:00 – Bogusława Wnorowska– specjalista psychoterapii uzależnień.

2. Gabinet Psychoterapeutyczny Renata Szyszkiewicz-Dobrowolska, ul. Kilińskiego 8A

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz rodzin, a także osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc z terenu miasta Augustowa:
Środa  9:00 – 18:00 – Renata Szyszkiewicz-Dobrowolska – psychoterapeutka, psycholog, magister pedagogiki resocjalizacyjnej,   tel. 601 195 428,
Środa  16:00 – 20:00 – Dorota Lemiesz– psychoterapeuta, magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, specjalista od przemocy w rodzinie, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki rodziny, tel. 606 272 590,
Sobota 9:00 – 17:00 – Grzegorz Maziewski  –  instruktor terapii uzależnień, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, konsultant w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tel. 600 003 929;
i Lucyna Ulikowska – certyfikowany specjalista w zakresie prowadzenia psychoterapii uzależnień, terapeutka par i małżeństw, specjalista pracy ze sprawcami przemocy uzależnionymi od alkoholu we wczesnej fazie abstynencji, szkolenie w zakresie zajęć psychokorekcyjnych dla kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości, tel. 505 024 679.

3. Gabinet Psychoterapii ul. Mostowa 12G tel. 513 646 040

Prowadzenie terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu miasta Augustowa (terapia psychologiczna i psychotraumatologiczna):  
Justyna Paszkiewicz – magister psychologii klinicznej,  terapeuta poznawczo-behawioralny dzieci  i młodzieży, psychotraumatolog, psycholog , kurs z zakresu diagnozowania małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Poniedziałek 12:00 – 16:00
Wtorek  9:00 – 17:00

4. Gabinet Psychoterapii ul. Śródmieście 17A tel. 789 279 977

Prowadzenie terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z rodzin zagrożonych problemem narkomanii, dla osób uzależnionych od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych i członków ich rodzin z terenu miasta Augustowa:
Magdalena Truszkowska – magister psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta behawioralny dzieci z autyzmem, Praktyk Treningu Zastępowania Agresji, kurs zaawansowany terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Środa 9:00 – 12:00 i 15:00 – 18:00

5. Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka „Piotruś Pan” ul. Kopernika 20 tel. 514 090 262

Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z zespołem FAS (alkoholowy zespół płodowy) oraz pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym. Pomoc specjalistów obejmuje następujące zakresy:
– specjalistyczną terapię pedagogiczną,
– specjalistyczną terapię logopedyczną,
– specjalistyczną terapię psychologiczną,
– specjalistyczną terapię funkcjonalną,
– arteterapię,
– integrację sensoryczną,
– grupę wsparcia dla rodziców.

6. Gabinety Terapeutyczne „GABIK” ul. 3 Maja 56 tel. 606 822 708

Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z zespołem FAS (alkoholowy zespół płodowy) oraz pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym. Pomoc specjalistów obejmuje następujące zakresy:
– specjalistyczną terapię polisensoryczną w Sali Doświadczania Świata
– specjalistyczną terapię logopedyczną,
– specjalistyczną terapię psychologiczną,
– specjalistyczną terapię pedagogiczną,
– arteterapię,
– specjalistyczną terapię integracji sensorycznej,
– fizjoterapię,
– trening umiejętności społecznych,
– grupę wsparcia dla rodziców.

urzad.augustow.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są. *