Jazda na rowerze to same plusy. Zwłaszcza w czasie pandemii coraz częściej wybieramy właśnie ten środek transportu. Dodatkowo to dobroczynne działanie dla zdrowia i troska o środowisko. Chcąc docenić wkład samorządów w rozwój turystyki rowerowej, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ogłosiło konkurs na gminę przyjazną rowerzystom.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Ideą konkursu jest uhonorowanie gmin, które wspierają i promują turystykę rowerową w szerokim znaczeniu tego słowa. Mogą to zatem być działania rozwijające infrastrukturę rowerową, wspieranie lub organizowanie imprez rowerowych, wydawanie map lub przewodników dla rowerzystów lub dbanie o bezpieczeństwo.

Gminy, które mogą zostać zgłoszone do konkursu są podzielone na następujące kategorie:

  • Gminy do 10 000 mieszkańców;
  • Gminy do 20 000 mieszkańców;
  • Gminy do 40 000 mieszkańców;
  • Gminy do 100 000 mieszkańców;
  • Gminy powyżej 100 000 mieszkańców.

Konkurs jest okazją do promocji gmin „przyjaznych rowerzystom”, ale również do dostrzeżenia zaangażowania władz gmin, lokalnych stowarzyszeń i aktywistów działających na rzecz rozwoju turystyki rowerowej w swoich okolicach.

Zgłoszenia gmin do Konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom dokonują turyści kolarze na podstawie karty zgłoszenia, która dostępna jest na stronie: www.pttk.pl oraz www.ktkol.pl. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do Regulaminu. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na e-mail: poczta@narowerze.pttk.pl do 30 kwietnia.

Do zgłoszonych gmin zostanie przesłany link do elektronicznego formularza, w którym należy podać: szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji (m.in. długość dróg, ścieżek rowerowych i oznakowanych szlaków, ilość urządzeń, miejsc postojowych) w minionym roku kalendarzowym oraz adresy portali, wykaz zorganizowanych imprez (rajdy, zloty), informacje o innych działaniach, w tym o planowanych na przyszły rok, a także o długofalowym planie utrzymania i konserwacji istniejącej infrastruktury rowerowej.

Wypełniony formularz gminy przesyłają elektronicznie do 30 czerwca a ewentualne materiały uzupełniające – na adres: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, z dopiskiem „Gmina Przyjazna Rowerzystom”.

Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani Certyfikatami „Gmina Przyjazna Rowerzystom”, oraz dyplomami za udział wręczanymi w trakcie Międzynarodowych Targów Rowerowych Bike-Expo w Kielcach lub w czasie innego wydarzenia związanego z turystyką rowerową.

Gmina, która uzyskała trzykrotnie Certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom” może ubiegać się o nagrodę Grand Prix.

| wartowiedziec.pl