Część z nich miała jednak obawy czy władze powinny oddawać obiekt aż na 20 lat.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Mówił o tym radny Mirosław Chudecki.

– W tej chwili mamy cztery szkoły podstawowe i ciekawi mnie, czy warunki lokalowe są tam wystarczające. Czy w przyszłości nie będziemy potrzebować dodatkowych pomieszczeń? Tym bardziej, że przybyło sporo uczniów z Ukrainy. Czy możemy z czystym sumienie przekazać tę placówkę?

W odpowiedzi burmistrz Mirosław Karolczuk zwrócił uwagę na niekorzystną tendencję demograficzną i ubywającą liczbę uczniów.

– Obecnie nasze możliwości są odpowiednie. W kilku placówkach nastąpi poprawa warunków. Również, jeżeli chodzi o bazę lokalową. Tak będzie w szkołach podstawowych nr 2 i 3, które uwolnią pewne rezerwy. Nie mamy potrzeb nakazujących nam trzymanie tego budynku.

Budynek po byłym gimnazjum nr 2 planuje wydzierżawić augustowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Oprócz swojej szkoły planuje tam utworzyć ośrodek kształcenia nauczycieli.

| red: mik

autor: Marcin Kapuściński / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki