Niebawem rozpocznie się modernizacja pierwszego odcinka bulwarów w Augustowie. Kilka dni temu dotarła do nas informacja o 2 milionach dofinansowania, które Miasto Augustów pozyskało na realizację tego celu.

Fot. UM w Augustowie

Przebudowane zostaną kładki w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty. Zwodzone konstrukcje zastąpią dotychczasowe schody. Wkrótce osoby niepełnosprawne, rodzice z wózkami czy rowerzyści skorzystają z nowego miejsca. Miasto wyłoniło już wykonawcę, który zrealizuje inwestycję.

Dwa miliony dla Augustowa

 – Na wykonanie nowych kładek pozyskaliśmy 2 miliony dofinansowania od Sejmiku Województwa Podlaskiego. Chciałbym podziękować drużynie przyjaciół Augustowa, którzy wspierają nas w rozwijaniu miasta: Marszałkowi Arturowi Kosickiemu oraz Radnym Wojewódzkim: Pawłowi Wnukowskiemu i Bogdanowi Dyjukowi – mówi Burmistrz Mirosław Karolczuk  Nowe kładki przy Nettcie to tylko jeden z etapów zmian na augustowskich bulwarach – dodaje Burmistrz

#AugustówBezBarier działa

Budowa nowych kładek to kontynuacja miejskiego programu #AugustówBezBarier. Nareszcie z bulwarów znikną przeszkody, które dotychczas utrudniały poruszanie się osobom starszym, niepełnosprawnym oraz rodzicom z wózkami.

Fot. UM w Augustowie

Wykonane zostaną dwie, kompletnie nowe kładki pieszo–rowerowe nad wejściami do istniejących przystani wodnych na prawym brzegu rzeki Netty. Będzie nie tylko ładniej, ale również bezpieczniej i wygodniej. Nowe konstrukcje będą szersze (3 metry), zwodzone i pozbawione problematycznych schodów, a jednocześnie zostaną wybudowane z zachowaniem pełnej komunikacji między przystaniami wodnymi a rzeką.

Modernizacja bulwarów rozpocznie się niebawem. Miasto właśnie rozstrzygnęło przetarg na wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje inwestycję w szybszej formule „zaprojektuj i wybuduj”.

*(as) Urząd Miejski w Augustowie