Fundacja Słowo i Obraz zaprasza na warsztaty poetyckie WARSZTATY Z MISTRZAMI.

Po warsztatach w dniu 25.11.22 o godz. 2030 odbędzie się spotkanie autorskie prof. Anny Nasiłowskiej.

Anna Nasiłowska ur. 1958 w Warszawie. Debiutowała w liceum wierszami, opublikowanymi w miesięczniku „Nowy Wyraz”. Studiując polonistykę na UW zaczęła współpracować z różnymi pismami, zamieszczając w nich teksty krytycznoliterackie. Po ukończeniu studiów w 1982 roku krótko pracowała jako dziennikarka, następnie na studium doktoranckim w Instytucie Badań Literackich PAN, gdzie do dziś pracuje (ma państwowy tytuł profesora). W latach 80-tych była też związana z ruchem niezależnym.

Od początku lat 90-tych publikuje kolejne książki naukowe. Specjalizuje się w poezji XX wieku, ale nie tylko. W 2019 roku opublikowałam jednotomową „Historię literatury polskiej”, która jest w trakcie przekładu na język angielski i ukraiński.

Jest autorką czterech biografii, w Wydawnictwie Literackim w Krakowie w 2023 roku ukaże się biografia Sławomira Mrożka jej autorstwa.

Kieruje Kursem Kreatywnego Pisania przy IBL, prowadzi zajęcia z pisania biografii i prawa autorskiego. Od 2017 roku Prezeska Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Jej twórczość literacka jest dość różnorodna, obejmuje powieści (Konik, szabelka, Historie miłosne), zbiory prozy poetyckiej (Wielka wymiana widoków), tomy wierszy. Ostatnio w wydawnictwie PIW opublikowała w 2021 roku tom p.t. Sztuczne światła.

|Bart.