Uprzejmie informujemy, iż trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium i nagród zawodnikom za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród trenerom, którzy przyczynili się do osiągnięcia przez zawodników wysokich wyników w roku 2022.

Stypendium i nagrody przyznawane są za wynik sportowy osiągnięty w jednej z poniższych grup indywidualnych dyscyplin sportowych:

  1.  I grupa – dyscypliny objęte programem Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich
  2.  II grupa – dyscypliny sportowe: narciarstwo wodne, karate Kyokushin, szachy, wakeboard.

Szczegółowe informację zawarte są w uchwałach:

  •     Uchwała Nr XX/178/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe,
  •     Uchwała Nr XX/179/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

Wnioski należy składać:

do dnia 31 grudnia 2022 r. – stypendia,

do 31 stycznia 2023 r. – nagrody

w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35.

Urząd Miejski w Augustowie