Ratusz chciał ją przejąć, by uratować 18 kasztanowców. Starostwo zamierza je wyciąć w przyszłym roku przy okazji remontu drogi.

Fot. Marta Sołtys

Jak mówił podczas ostatniej sesji rady powiatu starosta Jarosław Szlaszyński, jest to niemożliwe z przyczyn formalnych.

Czy 18 kasztanowców w Augustowie uda się uratować? – relacja Marty Sołtys

Obecnie nie ma możliwości podjęcia procedury przekazania ulicy i zakończenia tego trybu, tak aby stała się miejska od 1 stycznia 2023 roku. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii może być dokonane nie później niż do końca trzeciego kwartału. Natomiast wniosek od burmistrza z dnia 19 października wpłynął do starostwa 24 października. Teraz zarząd oczekuje od ratusza wskazania ulic, którymi w najbliższym czasie byłby zainteresowany.

Ulica Kościelna jest częścią projektu „Centrum komunikacyjne Augustowa”, na który powiat otrzymał 14 milionów złotych z Polskiego Ładu. Umowa z wykonawcą remontu jest już podpisana. To, jak dodał starosta, również uniemożliwia przekazanie tej drogi.

Wnikliwa analiza realizacji zadania z funduszu Polski Ład oraz umowy z wykonawcą wskazuje, że niemożliwa jest jej zmiana z uwagi na zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Przekazanie tej ulicy samorządowi miejskiemu mogłoby zaprzepaścić środki finansowe uzyskane na wykonanie nie tylko tej drogi, ale również czterech innych, które są ujęte w tym samym wniosku o dofinansowanie, złożonym do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Mieszkańcy złożyli do starostwa kilka petycji dotyczących powstrzymania wycinki. Zostały one jednak odrzucone przez zarząd powiatu.

| red: kap

autor: Marta Sołtys/ www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki