Osoby, które mają przyznaną rentę uczniowską — od 16 grudnia mogą zamienić ją na rentę socjalną. W związku z tym trzeba będzie wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z takim wnioskiem. Renty nie zostaną zamienione z automatu. Skorzystają na tym świadczeniobiorcy pobierający rentę szkolną uprawnieni jednocześnie do renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Po zamianie mogą mieć prawo do obydwu świadczeń.

– Wniosek o zamianę renty uczniowskiej na socjalną można złożyć niezależnie od tego, czy jest to świadczenie przyznane na stałe, czy okresowe. Zamiana świadczeń przysługuje od miesiąca wpływu wniosku do ZUS, co oznacza, że jeśli ktoś złoży wniosek w grudniu br., otrzyma rentę socjalną od 16 grudnia – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Co ważne, jeśli osoba pobierająca aktualnie rentę z tytułu niezdolności do pracy dla uczniów i studentów zdecyduje się zamienić to świadczenie, musi wiedzieć, że z ustaniem prawa do renty uczniowskiej ZUS przestanie wypłacać dodatek pielęgnacyjny, należny osobie posiadającej orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.  W takiej sytuacji trzeba wystąpić o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego do urzędu gminy lub miasta według swojego miejsca zamieszkania.

Zamiana renty uczniowskiej na socjalną jest korzystna dla osób uprawnionych jednocześnie do renty rodzinnej. W przypadku, złożenia wniosku o zamianę świadczeń Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu rozpatrzy prawo do renty socjalnej w zbiegu z rentą rodzinną, w kwocie nieprzekraczającej 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Gdy łączna wysokość tych świadczeń przekroczy 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, obniżona zostanie renta socjalna. Jednak jej wysokość nie może być niższa niż 10% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. A gdy taka osoba posiadająca prawo do renty socjalnej i rodzinnej ma ustaloną całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji, ZUS wypłaci jej również dodatek pielęgnacyjny – dodaje rzeczniczka.

ZUS województwa podlaskiego