Pierwszy dzień triduum w kościele katolickim jest obchodzony jako pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. To ruchome święto przypadające trzy dni przed Wielkanocą kończy Wielki Post.

Ręką z hostią

W godzinach porannych w katedrze odbywa się Msza Krzyżma Świętego odprawiana przez biskupa danej diecezji i koncelebrowana przez księży tej diecezji. Podczas uroczystości kapłani święcą oleje używane do namaszczenia chorych, które potem zabierane są do poszczególnych parafii.

Wieczorem, w Wielki Czwartek odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. Sprawowana jest na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus Chrystus ustanowił w obecności swoich apostołów sakrament Eucharystii oraz sakrament kapłaństwa. W trakcie mszy śpiewany jest hymn „Chwała na wysokości “, któremu towarzyszy bicie wszystkich dzwonów i gongów w kościele. Po jego zakończeniu, aż do mszy Wigilii Paschalnej odprawianej w Wielką Sobotę wieczorem, zamiast stalowych gongów i dzwonów stosowane są drewniane kołatki. Na zakończenie mszy Najświętszy Sakrament przenoszony jest do kaplicy symbolizującej więzienie, do którego wtrącony został Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy.

Liturgii wielkoczwartkowej towarzyszy obrzęd obmycia stóp, kiedy główny celebrans dokonuje symbolicznego obrzędu zaproszonym na liturgię ubogim. Od 1979 w Wielki Czwartek papież co roku obmywa nogi biednym i więźniom. Według Nowego Testamentu, obrzęd ten został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wieczerniku jako wyraz najwyższej pokory.

oprac.: Barbara Likowska-Matys na podst. Przewodnika Katolickiego i Kalendarza Świąt
red.: Aneta Kursa

wrotapodlasia.pl