Podlaski Konserwator Zabytków interweniuje w sprawie XIX-wiecznego zespołu dworskiego w Cisowie w gminie Sztabin. Jak informowaliśmy, obiekty te od dawna stoją puste i znajdują się w bardzo złym stanie.

Zdjęcie: XIX-wieczny zespół dworski w Cisowie, fot. Marta Sołtys

Profesor Małgorzata Dajnowicz informuje, że nawiązała już kontakt z właścicielami nieruchomości. 

– Źle się stało, że gmina Sztabin w latach 90. XX wieku zbyła ten obiekt. Gdyby jego opiekun był niedaleko, myślę, że do takich dewastacji by nie doszło. Użytkownicy dworu, którzy pochodzą z drugiego końca Polski, zobowiązali się do zabezpieczenia budynków przed dalszą dewastacją. Podjęliśmy z nimi kontakt i wyznaczyliśmy już termin kontroli. Chcemy pomóc im w dalszej opiece nad tym zabytkiem. 

Profesor Dajnowicz uważa, że zespół dworski w Cisowie można wyremontować. 

– Myślę, że te obiekty, jak na zabytek, nie są jeszcze w aż tak złym stanie. Mówię to oczywiście na podstawie pewnych wstępnych ustaleń. Musimy dokładnie obejrzeć te budynki, by wskazać, na jakie elementy należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności. Podczas kontroli zespołu sporządzimy wskazówki i wytyczne co do dalszej opieki nad tym miejscem. 

O dworku stało się głośno po opublikowaniu w internecie filmiku z jego wnętrz. Wtedy sprawą zainteresowało się stowarzyszenie Jamiński Zespół Indeksacyjny i zaapelowało o powstrzymanie degradacji obiektu. 

| red: mik

autor: Marta Sołtys