Poniżej znajdą Państwo informuje o prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, badaniach ankietowych w gospodarstwach domowych.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem.

Informacje GUS

https://bialystok.stat.gov.pl/aktualnosci/badania-ankietowe-w-gospodarstwach-domowych-kwiecien-2023,279,1.html

| augustow.pl/