Dzięki przedsięwzięciu realizowanemu z funduszy europejskich, starsze i niesamodzielne osoby z regionu objęte mają być teleopieką, usługami opiekuńczymi, sąsiedzkimi i asystenckimi. Liderem projektu jest Województwo Podlaskie, a partnerami 35 lokalnych ośrodków pomocy społecznej. Umowy w tej sprawie podpisał marszałek Artur Kosicki w piątek, 22 grudnia.

fot.: Mateusz Duchnowski

To strategiczny projekt w programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Skorzystają z niego seniorzy, a także osoby pełnoletnie z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami psychicznymi. Mówił o tym marszałek Artur Kosicki.

–To bardzo ważne przedsięwzięcia, skierowane do ludzi potrzebujących. To ci mieszkańcy naszego regionu, którzy szczególnie powinni być otoczeni naszą opieką, dlatego bardzo dziękuję, że tak dużo ośrodków zgłosiło się do realizacji tego projektu– zaznaczył.

Efektywna pomoc

Jak podkreślił, zadanie wymaga zaangażowania profesjonalistów i udziału doświadczonych kadr, co oferują podlaskie ośrodki opiekuńcze. Projekt będzie trwał cztery lata. W jego ramach realizowane będą usługi asystenckie, opiekuńcze, sąsiedzkie i teleopiekuńcze.

– Często nie ma możliwości stałej obecności przy osobach wymagających opieki, dlatego ważne jest, żebyśmy monitorowali te osoby i mogli zareagować w sytuacji, gdy nadejdzie ku temu potrzeba – zauważył marszałek.

Wsparcie będzie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. W pierwszej kolejności udzielane będzie tym, którzy nie korzystają z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej. W gminie Dąbrowa Białostocka za przyznane 2,5 mln zł opieką objętych zostanie 20 osób.

–Dziękujemy serdecznie, że podejmowane są takie działania przez urząd marszałkowski. Mam nadzieję, że ten projekt uda nam się zrealizować bez przeszkód i będziemy mogli jeszcze bardziej efektywnie pomagać naszym mieszkańcom– powiedział burmistrz miasta Artur Gajlewicz.

Realne wsparcie dla potrzebujących

O tym, jak realizowane we współpracy z Województwem Podlaskim przedsięwzięcie ułatwi pracę ośrodków opiekuńczych, opowiedziała z kolei Agnieszka Poważa, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej.

–Sytuacja w gminach województwa podlaskiego, zwłaszcza ościennych, jest bardzo podobna, co do demografii. Ten projekt to będzie takie realne wsparcie dla naszych podopiecznych– zaznaczyła.

Budżet inwestycji to niemal 45 mln zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich wyniosło 38 mln zł, prawie 2,5 mln zł pokryło państwo. Pozostała kwota to wkład własny ośrodków.


Anna Augustynowicz

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Mateusz Duchnowski


Z „Programu teleopieki domowej – programu wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” skorzysta 35 jednostek:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach.

6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej.

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku.

8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem.

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie.

10. Ośrodek Pomocy Społecznej Kobylin-Borzymy.

11. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych.

12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu.

13. Centrum Usług Społecznych w Łapach.

14. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża.

15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku.

16. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach.

17. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince.

18. Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy.

19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach.

20. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku.

21. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie.

22. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie.

23. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach.

24. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołach.

25. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce.

26. Centrum Usług Społecznych w Stawiskach.

27. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Supraśl.

28. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie.

29. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie.

30. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie.

31. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

32. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie.

33. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem.

34. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie.

35. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Danówku.

Źródło informacji: podlaskie.eu