Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 7 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędą się obrady LXIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Zdjęcie ilustracyjne: augustow.org

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie,

b) zmiany składu osobowego Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie,

c) zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie,

d) wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miasto Augustów do Augustowskiej Organizacji Turystycznej,

e) wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Augustów w 2023 r.,

f) zmian budżetu miasta na rok 2023,

g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036.

5. Przyjęcie protokołów z obrad: LVII sesji Rady Miejskiej z 21.11.2022 r., LVIII sesji Rady Miejskiej z 8.12.2022 r., LIX sesji Rady Miejskiej z 29.12.2022 r., LX sesji Rady Miejskiej z 8.02.2023 r.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.


Z poważaniem

Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Alicja Dobrowolska