6 lutego 2023

W piątek, 3 lutego, odbyło się przekazanie obowiązków na stanowisku Szefa WCR w Suwałkach.

Ppłk Jarosław Kowalewski – dotychczasowy Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach, w obecności płk. Sławomira Karwowskiego – Zastępcy Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, zaproszonych gości oraz podległych żołnierzy i pracowników, przekazał pełnienie obowiązków na stanowisku Szefa WCR w Suwałkach. Obowiązki objął mjr Marcin Sówka – Szef Wydziału – Zastępca Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Powiat Augustowski podczas uroczystości reprezentowali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski oraz Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski. W pożegnaniu uczestniczyła również Anna Sus – Cilulko – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie.

Zdjęcie: Uroczyste obchody 15–lecia nadania Szkole Podstawowej w Olszance imienia gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza oraz 25. Rocznicy Jego śmierci pod Patronatem Honorowym Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ppłk Jarosław Kowalewski – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach odbiera medal „Pro Patria” z rąk ministra Jana Józefa Kasprzyka. Fot. www.augustow.org

|http://www.augustowski.home.pl/