Wartościowe nagrody czekają na zwycięzców w trwającym obecnie konkursie „Poznaj Lokalnie, Promuj Globalnie”. Młodzi ludzie ze szkół ponadpodstawowych z całego kraju mają szansę na przedstawienie wybranego zagadnienia związanego ze swoim regionem, a przy okazji mogą dać upust swojej kreatywności. Prace można przesyłać do 15 maja 2023 r.    

Na czym polega zadanie konkursowe? Należy zgłębić wybrane zagadnienie społeczne i/lub gospodarcze, a następnie stworzyć promujący je materiał. Do wyboru są cztery tematy:

  • dobra i usługi specyficzne dla regionu, z którego pochodzi Uczestnik Konkursu;
  • historia społeczno-gospodarcza regionu, z którego pochodzi Uczestnik Konkursu;
  • istotne wydarzenia społeczno-gospodarcze regionu, z którego pochodzi Uczestnik Konkursu, zarówno te historyczne, jak i współczesne;
  • postaci mające wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, z którego pochodzi Uczestnik Konkursu, zarówno te historyczne, jak i współczesne.

Pracę na wybrany temat można wykonać w dowolnej technice, np.: film, animacja, komiks, grafika, projekt muralu, wzornictwo/design, co umożliwia Uczestnikom uwolnienie pełni potencjału artystycznego i designerskiego.

Dla trzech najlepszych prac przewidziane zostały nagrody o wartości 8 tys. zł dla laureata
I miejsca, 6 tys. zł za II miejsce i 4 tys. zł za III miejsce. Dodatkowo przewidziano dwa wyróżnienia o wartości 2 tys. zł każde.

Celem konkursu jest aktywizacja młodych ludzi i zachęcenie ich do zgłębiania informacji
o regionie, z którego pochodzą oraz rozwinięcie umiejętności poszukiwania, analizy
i wykorzystywania zdobytych wiadomości. Jest to także dobra okazja do przygotowania się
na wymagania obecnie stawiane na rynku pracy.


Udział w Konkursie jest bezpłatny. Prezentować można jedynie regiony znajdujące się
na terenie Polski. Przyjmowane są tylko zgłoszenia indywidualne.

Prosimy przesyłać je za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Konkursu: https://ibe.edu.pl/index.php/pl/aktualnosci-poznaj-lokanie-promuj-globalnie.

Zapraszamy na nasze profile na Facebooku i Instagramie oraz do używania hashtagu konkursowego #LokalnieGlobalnie przy publikowaniu swoich prac.

Powodzenia!


Patroni Konkursu

Patronat Honorowy: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Patroni: Kongres 590 i Manufaktura Bolesławiec

| Instytut Badań Edukacyjnych