W Augustowie działa 5 miejskich przedszkoli. Do 14 marca trwa nabór dzieci do naszych placówek. Zapisanie przyszłych przedszkolaków jest bardzo proste. Wniosek o przyjęcie dziecka możesz wypełnić elektronicznie. W tym artykule znajdziesz harmonogram oraz informacje jak wziąć udział w rekrutacji.

Miejskie przedszkola to doskonałe miejsce, w którym Twoje dziecko będzie mogło bezpiecznie rozwijać swoje umiejętności. Nasze przedszkola oferują dobry poziom kształcenia, wychowania i opieki oraz wysoce wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Szczególną troską objęte są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z problemami zdrowotnymi.

Trwa rekrutacja on-line

Zapisz swoje dziecko i weź udział w rekrutacji. To proste. Wniosek o przyjęcie dziecka możesz wypełnić elektronicznie logując się na stronie www.augustow.przedszkola.vnabor.pl

Możesz też wypełnić wniosek w formie papierowej. Formularz otrzymasz w przedszkolu.

Lista miejskich przedszkoli

Augustowie działa pięć przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów:

Szczegółowe informacje uzyskasz w każdym przedszkolu.

Harmonogram rekrutacji

  • weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkoli do 22 marca 2023 r.
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 27 marca 2023 r.
  • potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 03 kwietnia 2023 r.
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 06 kwietnia 2023 r.
  • postępowanie uzupełniające od 15 maja do 26 maja 2023 r.
  • weryfikacja wniosków do 06 czerwca 2023 r.
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 13 czerwca 2023 r.
  • potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 19 czerwca 2023 r.
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 22 czerwca 2023 r.

[*as] Urząd Miejski w Augustowie