Gdy senior ukończy 100 lat ZUS rozpoczyna wypłatę specjalnego bonus za wiek, czyli tzw. świadczenia honorowego. W województwie podlaskim dodatkowe środki co miesiąc otrzymuje 73 stulatków. To o 10 osób mniej niż w roku ubiegłym.

– Po ukończeniu 100 lat seniorzy mogą liczyć na dodatkową gratyfikację za wiek, czyli świadczenie honorowe. W regionie ZUS wypłaca 73 takich wyjątkowych świadczeń. Najstarsza beneficjentka w styczniu skończyła 112 lat i mieszka w powiecie sejneńskim, zaś najstarszy mężczyzna w listopadzie ukończy 106 lat i zamieszkuje w Bielsku Podlaskim – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.

Wysokość świadczenia honorowego może być różna. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora. Kwota ta zmienia się zawsze wraz z waloryzacją i jest ważna od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. – Raz przyznana „dodatkowa premia” nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości. Od 1 marca 2023 r. dla nowych stulatków to 5 540,25 zł brutto miesięcznie. Jeszcze do końca lutego br. była to kwota 4 944,79 zł brutto, a w 2021 r. 4 512,41 zł brutto – dodaje rzeczniczka.

Świadczenie honorowe wypłacane jest z urzędu wraz z dotychczasową pobieraną emeryturą lub rentą począwszy od miesiąca, w którym senior kończy 100 lat. Specjalny dodatek może również otrzymać stulatek, który nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, lub innego organu emerytalnego, ale wówczas należy złożyć wniosek do ZUS-u o to świadczenie wraz z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia.

ZUS województwa podlaskiego