„Elektrownia jądrowa w regionie konińskim będzie zapewniać stabilne dostawy taniej i czystej energii, zastępując wygaszane źródła węglowe” – mówił Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej podczas otwarcia sesji plenarnej pt. „Polityka energetyki jądrowej na rzecz neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i bezpieczeństwa energetycznego” w trakcie międzynarodowej konferencji ICAPP, która odbyła się w Gyeongju w Korei Południowej. W spotkaniu poświęconym dyskusji o obecnych i przyszłych kierunkach i potrzebach rozwoju energetyki jądrowej, wzięli udział przedstawiciele najważniejszych światowych firm i instytucji związanych z energetyką jądrową, w tym m.in. z Korei Południowej, USA, Japonii, Francji, Wielkiej Brytanii, Kanady czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

PGE Polska Grupa Energetyczna

W trakcie wizyty w Korei Prezes Wojciech Dąbrowski spotkał się także z koreańskimi partnerami z KHNP w związku z realizacją wspólnego projektu budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim. Rozmowa z Whang Joo-ho, prezesem KHNP, była okazją do przedyskutowania kolejnych kroków w realizowanym projekcie, w tym planowanych studium wykonalności, badań terenu lokalizacji oraz oceny oddziaływania na środowisko. Prezes Dąbrowski poinformował KHNP o szczegółach powołania spółki „PGE PAK Energia Jądrowa S.A.”, która będzie partnerem dla koreańskiej firmy. Whang Joo-ho, prezes KHNP, podkreślił, że spółka przywiązuje bardzo dużą wagę do polsko-koreańskiego projektu. W realizację inwestycji jest już zaangażowanych ponad 100 osób z KHNP. Dodał również, że spółka ma pełne wsparcie rządu koreańskiego przy realizacji tej inwestycji.

„Wspólnie z koreańskim partnerem realizujemy unikalny projekt budowy elektrowni jądrowej, która będzie miała ogromne znaczenie dla osiągnięcia neutralności klimatycznej, ochrony środowiska, a przede wszystkim walki o niższe ceny za energię dla odbiorców – mówił Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej podczas konferencji ICAPP. – Docelowy miks energetyczny Polski będzie opierać się na zeroemisyjnych źródłach energii: OZE i energii jądrowej. Zgodnie z przyjętymi założeniami do 2040 r. ilość mocy zainstalowanych wszystkich źródeł energii elektrycznej w Polsce ulegnie podwojeniu do poziomu ok. 130 GW, a OZE i atom będą stanowić ok. 74 proc. mocy zainstalowanych i pokryją ok. 73 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną. Część tej energii będzie zapewniać elektrownia jądrowa w Koninie. Zgodnie z założeniami będzie ona dostarczać 22 TWh energii, co odpowiada 12 proc. dzisiejszego zapotrzebowania” – dodał Wojciech Dąbrowski.

Projekt zainicjowany przez PGE i ZE PAK oraz koreański KHNP stanowi uzupełnienie planów Polski zapisanych w PPEJ i PEP 2040 dotyczących transformacji energetycznej w Polsce i wykorzystania energetyki atomowej.

Plany PGE, ZE PAK i koreańskiego KHNP wstępnie przewidują budowę dwóch bloków elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię ARP 1400 dając łącznie 2,8 GW zainstalowanych mocy. Na lokalizację dla tej elektrowni został wybrany region Konina. Obszar ten posiada istniejącą już infrastrukturę przesyłową do wyprowadzenia energii, co stawia lokalizację jako optymalną pod względem kosztowym, tempa realizacji prac i rozproszenia źródeł wytwórczych.

W ramach konferencji ICAPP 2023 Karol Rabenda, Wiceminister Aktywów Państwowych oraz prezes PGE Wojciech Dąbrowski spotkali się z delegacją koreańskiego Ministerstwa Energii z wiceministrem Cheon Young-ghil na czele. Rozmowy dotyczyły polsko-koreańskiej współpracy gospodarczej, zawirowań na światowych rynkach energetycznych związanych z agresją Rosji na Ukrainę oraz energetyki jądrowej. Wiceminister Cheon Young-ghil potwierdził, że Ministerstwo Energii i koreański rząd wspierają polsko-koreański projekt. Wyrazem tego będzie planowana w ciągu najbliższych tygodni wizyta delegacji rządowej Korei w Polsce. Jednym z głównych tematów będzie właśnie wspólny projekt jądrowy.

Wizyta prezesa zarządu PGE Wojciecha Dąbrowskiego na konferencji ICAPP była również okazją do spotkań biznesowych z przedstawicielami koreańskich spółek m.in. z przedstawicielami Grupy SK, która już prowadzi inwestycje w Polsce, budując w Stalowej Woli fabrykę folii miedzianej. Natomiast rozmowy z przedstawicielami Daewoo E&C oraz Doosan Heavy Industries dotyczyły doświadczenia tych spółek w realizacji budowy elektrowni jądrowych i możliwej współpracy z polskim przemysłem przy budowie elektrowni w Polsce.

Prezes zarządu PGE Wojciech Dąbrowski i Maciej Stec, wiceprezes PGE PAK Energia Jądrowa S.A., spotkali się także z koreańskim dziennikarzami. Prezes Wojciech Dąbrowski powiedział, że Polskę od Korei dzieli ponad 7 tys. kilometrów, ale łączy bardzo wiele. „Wyrazem tego jest bardzo szybko rozwijająca się współpraca gospodarcza, militarna, a teraz także energetyczna. Można powiedzieć, że polsko-koreańska współpraca rozkwita” – dodał. „W kwietniu 2023 roku PGE i ZE PAK powołały spółkę celowa PGE PAK Energia Jądrowa, która będzie reprezentowała polską stronę w projekcie. Także ta spółka podpisze umowę ze stroną koreańską i wspólnie wybudują elektrownię w rejonie konińskim. Liczymy, że strona koreańska obejmie 49 proc. udziałów w planowanej polsko-koreańskiej spółce” – podkreślił Prezes Dąbrowski.

W tym roku Międzynarodowy Kongres ICAPP odbył się w połączeniu z 38. coroczną konferencją Koreańskiej Energii Jądrowej oraz Międzynarodowymi Targami Energii Jądrowej INEX (International Nuclear Energy Expo). Pierwszego dnia konferencji Karol Rabenda, Wiceminister Aktywów Państwowych, prezes zarządu PGE Wojciech Dąbrowski oraz Maciej Stec, wiceprezes zarządu PGE PAK Energia Jądrowa S.A., wzięli udział w uroczystym otwarciu targów INEX. INEX – to największa i najstarsza wystawa przemysłu jądrowego w Korei. Od 1985 roku wystawa odbywa się corocznie w celu podniesienia krajowej i międzynarodowej świadomości na temat energetyki jądrowej, rozwoju odpowiednich gałęzi przemysłu i dostawców, poszukiwania szans na współpracę międzynarodową.

Kongres ICAPP jest miejscem spotkań liderów branży energetyki jądrowej w zakresie wymiany informacji, prezentacji wyników pracy, przeglądu stanu przemysłu oraz dyskusji o przyszłych kierunkach i potrzebach wdrażania nowych systemów elektrowni na całym świecie. W tym roku odbywa się w dniach 24-27 kwietnia w Gyeongju w Korei Południowej. Jego hasłem przewodnim jest: „Energia jądrowa – duże kroki w kierunku zapewnienia czystej przyszłości”. Organizatorem wydarzenia jest Koreańskie Towarzystwo Jądrowe.

Dotychczas PGE, ZE PAK i KHNP podpisały w Seulu, w październiku 2022 list intencyjny dotyczący budowy elektrowni jądrowej. W następnej kolejności, w ciągu niecałych czterech miesięcy, przygotowany został wstępny plan budowy elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię APR1400, który po dokonanej analizie został uzupełniony dodatkowymi wnioskami i założeniami. Zwieńczeniem tego procesu było podpisanie przez PGE i ZE PAK porozumienia dotyczącego utworzenia spółki celowej, która będzie reprezentowała polskich partnerów w relacjach z KHNP w prowadzonej inwestycji, oraz wystąpienie do UOKiK o zgodę na koncentrację. Po uzyskaniu stosownej zgody utworzona została spółka PGE PAK Energetyka Jądrowa, w której obie spółki mają po 50% udziałów. PGE PAK Energetyka Jądrowa będzie zajmować się realizacją badań lokalizacyjno-środowiskowych, pozyskiwaniu finansowania i przygotowywaniu wspólnie ze stroną koreańską szczegółowego harmonogramu inwestycji, a w kolejnych etapach, także uzyskiwaniem pozwoleń i decyzji administracyjnych. W następnej kolejności zostanie powołana spółka zawiązana przez PGE PAK Energetykę Jądrową i KHNP, która będzie odpowiedzialna za budowę elektrowni. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami polska spółka obejmie w niej pakiet większościowy, co zapewni stronie polskiej, w tym reprezentowanemu przez PGE skarbowi państwa, wpływ na kluczową dla państwa infrastrukturę energetyczną. Energia elektryczna z pierwszego bloku mogłaby popłynąć w 2035 roku.

Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna

*PAP sponsorowane