Wszystkim Wiernym Kościoła Prawosławnego oraz innych obrządków wschodnich, życzymy,

aby ten szczególny czas upłynął w spokoju,

dostatku i cieple rodzinnej miłości. Niech radość

ze Zmartwychwstania Chrystusa wypełni

swą mocą wszystkie serca.


Artur Kosicki

Marszałek Województwa Podlaskiego

Bogusław Dębski

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

Marek Olbryś

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Sebastian Łukaszewicz

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Wiesława Burnos

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Marek Malinowski

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego