W związku z planowaną akcją szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie, do odbiorców w województwach: lubelskim, podlaskim, mazowieckim i części województwa kujawsko-pomorskiego wysłano Alert RCB o treści:„Uwaga! W dn. 4-17.04 z samolotów będzie zrzucana szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj szczepionki! Nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych!”

Grafika: www.gov.pl

„Uwaga! W dn. 4-17.04 z samolotów będzie zrzucana szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj szczepionki! Nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych!”

Alert RCB o takiej treści wysłano do odbiorców przebywających na terenie województw:

 • lubelskiego;
 • mazowieckiego;
 • podlaskiego;
 • kujawsko-pomorskiego – powiaty:
  • brodnicki;
  • rypiński;
  • lipnowski;
  • włocławski;
  • golubsko-dobrzyński;
  • aleksandrowski;
  • radziejowski;
  • wąbrzeski;
  • toruński.

Wścieklizna jest jedną z najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. W Polsce jej rezerwuarem jest lis rudy. Dlatego prowadzone są akcje szczepienia tych zwierząt.

Mimo dużego postępu medycyny, wścieklizna jest nieuleczalna i zawsze kończy się śmiercią. Wg danych WHO rokrocznie powoduje zgon około 60 tysięcy osób, głównie w Azji i Afryce.

***

Wścieklizna jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą centralny układ nerwowy, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie. Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Wirus wścieklizny jest wrażliwy na wysoką temperaturę i światło słoneczne, ale jednocześnie jest wysoce odporny na niskie temperatury. Przenosi się głównie poprzez kontakt śliny zakażonego zwierzęcia z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową (pogryzienie). Zakażenie możliwe jest również m.in. drogą aerogenną, dospojówkową lub poprzez transplantację narządów.

(www.gov.pl)

Źródło informacji: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa