Dzień Działacza Kultury to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność wszystkim zaangażowanym w działalność kulturalną w naszym mieście. W Augustowie jest to bardzo duże grono osób. Twórcy, artyści, animatorzy, zespoły i grupy artystycznych oraz ich opiekunowie, pracownicy bibliotek, członkowie stowarzyszeń i grup skupiających artystów i animatorów kultury.

Grafika: augustow.orgAI


W naszym mieście największe grono działaczy kultury skupione jest w Augustowskich Placówkach Kultury i to im należą się szczególne podziękowania. Ich zaangażowanie przekłada się na bogactwo i różnorodność naszego życia społecznego

Organizacja wydarzeń, zarówno tych wielkich, gromadzących setki, a nawet tysiące uczestników, jak i tych małych, kameralnych, których w sezonie letnim Augustów ma szczególnie dużo, to efekt ich działań.

Nie możemy zapominać, że edukacja i świadomość kulturalna, ochrona dziedzictwa kulturowego, tworzenie więzi społecznych, czy rozwój turystyki w Augustowie, opierają się również na pracy działaczy kultury.

Dziękujemy Wam za zaangażowanie w to co robicie i życzymy nieustającego zapału oraz wielu innowacyjnych przedsięwzięć.

Redakcja portalu augustow.org

|Bart.