Przy wyborze szkoły dla swoich dzieci rodzice kierują się głównie jej poziomem nauczania. Dla ucznia ważne może być, aby szkoła oferowała przyjazne środowisko, rozwijającą atmosferę oraz różnorodne możliwości uczestnictwa w dodatkowych zajęciach czy projektach. O ile poziom edukacji zależy głównie od kadry nauczycielskiej, to na atmosferę duży wpływ mogą mieć sami uczniowie szkoły.

Reprezentantem uczniów w różnych kwestiach szkolnych jest Samorząd uczniowski, którego jednym z zadań jest utrzymywanie dobrego dialogu z nauczycielami i administracją szkoły, np. w kwestii organizacji wydarzeń. Nie koniecznie tych doniosłych związanych z ważnymi świętami i wydarzeniami narodowymi, ale też takich na których uczniowie mogę po prostu bawić się w gronie koleżanek i kolegów, kiedy budynek szkolny przez określony czas staje miejscem zabawy nie tylko mozolnej nauki.

W środę 17 stycznia 2024 r. uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie zorganizowali Bal Karnawałowy. We współpracy z nauczycielką p. Bożenną Szumską Niewiadomska przygotowali scenariusz wydarzenia. Sam pomysł i scenariusz spotkał się z akceptacja dyrektora szkoły p. Dariusza Michałowskiego i Rady rodziców.

Mając zielone światło i ambitne plany uczniowie postarali się o wsparcie innych nauczycieli ze swojej szkoły. Na ich propozycję współpracy chętnie przystała p. Lidia Karpińska, p. Małgorzata Lange, p. Emil Kulbacki i Grzegorz Sobczak. Owocem tego wszystkiego była świetna, wspólna zabawa, nad przebiegiem której czuwały dwie prowadzące, członkinie samorządu uczniowskiego, Maria Urban i Liliana Zyskowska.

Opisane wydarzenie nie jest może czymś wyjątkowym dla ogółu społeczeństwa naszego regionu. Natomiast dla uczniów? Jeżeli sięgniemy do swoich wspomnień z czasów wczesnoszkolnych, to w ilu z nich przewinął się wspomnienia podobnych wydarzeń. Spróbujmy, a będziemy mieli odpowiedź na powyższe pytanie 😊

|Bart.

Zdjęcia: Organizatorzy